Gruia Dufaut

BENEFICIARUL REAL: ULTIMELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE

BENEFICIARUL REAL: ULTIMELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE

Ultima actualizare: 24 iulie 2020

Ordonanța de Urgență nr. 111/2020 care modifică şi completează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicată în Monitorul Oficial nr. 620/2020, este rezultatul unor intense dezbateri, atât între profesioniștii dreptului, cât și între destinatarii acestei legi.

Noul act normativ aduce clarificări importante cu privire la identificarea beneficiarului real, atât in cazul societăților, cât şi al asociațiilor si fundațiilor.

IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI REAL AL SOCIETĂȚILOR

Conform noii ordonanțe, prin ”beneficiar real” se înțelege orice persoană fizică care deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică, în numele căruia/căreia se realizează, în mod direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

În cadrul societăților constituite în baza Legii nr. 31/1990, beneficiarul real este persoana fizica sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării la Registrul Comerţului. Controlul asupra unei astfel de societăți poate fi exercitat prin deținerea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui număr suficient de acţiuni ori drepturile de vot, ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace.

OUG nr. 111/2020, ca și textul Legii nr. 129/2019, prevede obligația declarării beneficiarului real în cazul tuturor societăților înmatriculate la Registrul Comerțului, cu excepția societăților cotate.

Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este considerată, potrivit OUG nr. 111/2020, un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate.

Cu titlu de noutate, OUG nr. 111/2020 prevede ca deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate.

IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI REAL AL ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR

Prin OUG nr. 111/2020 s-au introdus prevederi exprese în ceea ce privește identificarea beneficiarului real în cazul asociațiilor și al fundațiilor, punându-se astfel capăt discuțiilor si interpretărilor.

În privința asociațiilor și fundațiilor, noțiunea de beneficiar real include:

  1. asociaţii sau fondatorii;
  2. membrii în Consiliul Director;
  3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;
  4. categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal au fost constituite asociațiile sau, respectiv, fundațiile;
  5. oricare altă persoană fizică care exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucratiALTE NOUTĂȚI INTRODUSE DE OUG NR. 111/2020

Printre celelalte elemente de noutate importante introduse de OUG nr. 111/2020, amintim că declarația pe propria răspundere privind beneficiarul real va putea avea forma de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi va putea fi transmisă la Registrul Comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin poştă.

De asemenea, depunerea declarației pe proprie răspundere privind beneficiarul real nu va mai fi necesară în cazul în care, la înmatriculare, actul constitutiv al societății conține datele de identificare ale beneficiarului real și modalitatea de exercitare a controlului asupra societății (direct sau indirect).

Pentru o mai mare transparență, OUG nr. 111/2020 a introdus şi posibilitatea oricărei persoane fizice sau juridice de a solicita informații din Registrul beneficiarilor reali al societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în conformitate cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal, fără a mai fi nevoie să justifice un interes legitim, conform Legii nr. 129/2019.

CONCLUZIE

Noutățile introduse de OUG nr. 111/2020 se înscriu, așadar, în traiectoria legislativă de simplificare a demersurilor de identificare şi declarare a beneficiarului real, emergentă încă de la intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 şi concretizată într-o serie de acte normative adoptate până în prezent.

Cu o ușoară întârziere, noul text legal vine să completeze, deci, eforturile de transpunere a celei de-a 5-a Directive europene privind combaterea spălării banilor, întărind astfel dispozitivul național de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. 

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept