Gruia Dufaut

REFUGIAȚI UCRAINENI : FORMALITĂȚI SIMPLIFICATE PENTRU ANGAJAREA ÎN ROMÂNIA

REFUGIAȚI UCRAINENI : FORMALITĂȚI SIMPLIFICATE PENTRU ANGAJAREA ÎN ROMÂNIA

Ultima actualizare: 22 martie 2022

Legislația care reglementează condițiile angajării cetățenilor ucraineni și dreptul de ședere al acestora pe teritoriul României a fost modificată pe fondul crizei generate de războiul din Ucraina.

În acord cu măsurile luate și de alte state din UE care s-au mobilizat pentru a asigura o protecție temporară refugiaților ucraineni, prin permiterea accesului imediat al acestora pe piața muncii, a fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 20/2022, în vigoare din 8 martie 2022. Acest act normativ face posibilă angajarea în România, fără aviz de muncă, a cetățenilor ucraineni care au intrat în mod legal în țară și care nu au solicitat, în prealabil, o formă de protecție, conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. De asemenea, pentru acești cetățeni ucraineni se prelungește dreptul de ședere în scop de muncă, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere.

Condiții simplificate pentru angajarea cetățenilor ucraineni

Prin flexibilizarea fără precedent a legislației, trei condiții rămân de îndeplinit pentru angajarea cetățenilor ucraineni în România.

  1. Intrarea pe teritoriul țării s-a făcut în mod legal pe baza unui (i) pașaport biometric sau (ii) a unui pașaport simplu însoțit de o viză de scurtă ședere pentru maximum 90 de zile ;
  2. Angajatul atestă calificarea pofesională / experiența profesională – prin acte doveditoare sau, în lipsa acestora, printr-o declarație pe propria răspundere ;
  3. Angajatul nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu funcția pe care o ocupă.

Cetățenii ucraineni care nu atestă calificarea profesională / experiența profesională pot fi angajați pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii cu perioade de 6 luni pentru maximum un an, în baza declarației pe propria răspundere, al cărei model se regăsește în Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 301/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 10 martie 2022.

Încadrarea în muncă se va face cu verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei și stabilirea unei perioade de probă, conform prevederilor Codului Muncii (cel mult 90 de zile pentru funcțiile de execuție sau cel mult 120 de zile calendaristice, pentru funcțiile de conducere).

Avizul de muncă

NU mai este necesar nici pentru cetățenii ucraineni care se află în procedura de determinare a unei forme de protecție (refugiat sau protecție subsidiară).

Notă ! După obținerea unei forme de protecție (statut de refugiat sau protecție subsidiară), conform art. 20 din Legea nr. 122/2006, cetățenii ucraineni pot fi angajați în aceleași condiții ca și cetățenii români. De asemenea, ei pot beneficia de asigurări sociale, de măsuri de asistență socială și asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români. Beneficiază totodată de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii, recunoașterea diplomelor, atestatelor și certificatelor de competență, precum și a calificărilor profesionale care dau acces la profesiile reglementate din România.

Dreptul de ședere

Cetăţenii ucraineni care intră în mod legal în România din zona de conflict beneficiază de viză de ședere de 90 de zile. Ei pot solicita prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă şi eliberarea unui permis unic, potrivit OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajare în muncă.

Prelungirea dreptului de şedere se materializează prin emiterea unui permis unic (permis de şedere care atestă dreptul de şedere şi de muncă) cu valabilitate de până la 1 an. Acesta se poate prelungi pentru perioade succesive de 1 an, în situaţia în care sunt menţinute condiţiile care au stat la baza acordării dreptului de muncă iniţial.

Accesul la serviciile de sănătate

Conform OUG nr. 15/2022, cetățenii ucraineni proveniți din zona de conflict armat și care solicită sau nu o formă de protecție benficiază de :

  • asistență medicală de urgență și prim-ajutor calificat ;
  • includerea în programele naționale de sănătate, inclusiv pentru bolile infecto-contagioase;
  • pachetul de servicii de bază (conform contractului cadru), medicamente, asistență medicală și dizpozitive medicale ca și asigurații români, fără a fi însă necesară plata vreunei contribuții de asigurări de sănătate sau coplata pentru medicamente și fără a fi necesară prezentarea vreunui bilet de trimitere.

xxx

Un aspect care merită, de asemenea, amintit este că legislația națională aplicabilă cetățenilor din state terțe – OG nr. 25/2014 și, respectiv, Legea nr. 22/2022 - oferă o serie de soluții de angajare pe termen mediu și lung în România.

Astfel, în baza OG nr. 25/2014, cetățenii ucraineni pot încheia un contract de muncă cu o companie din țară (pe o perioadă de cel mult nouă luni) sau pot lucra de la distanță, de pe teritoriul României, ca angajați ai unei companii din Ucraina, în temeiul Legii nr. 22/2022 care modifică Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. În acest ultim caz, ei au posibilitatea de a lucra în România cu statut de nomad digital, ceea ce le permite să obțină un permis de ședere în România pentru o perioadă inițială de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii.

Totodată, trebuie amintit că, în baza art.3 alin.(2) lit. o) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014, cetățenii ucraineni, la fel ca și cei din R.Moldova și Serbia, încadrați cu contract individual de muncă cu normă intreagă, în România, erau și până acum exceptați de la obligația obținerii unui aviz de muncă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic. Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie respectate următoarele condiții :

  1. contractul individual de muncă să fie înregistrat în REVISAL ;
  2. nivelul salariului să fie stabilit cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat la plată ;
  3. să se obțină NIF pentru declararea impozitului pe venit, contribuțiilor sociale obligatorii.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept