Gruia Dufaut

CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ: NOI MODIFICĂRI LEGISLATIVE

CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ: NOI MODIFICĂRI LEGISLATIVE

Ultima actualizare: 14 septembrie 2018

Lipsa cadastrului și problemele legate de suprapunerea terenurilor și identificarea proprietarilor reprezintă unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea investițiilor în domeniul imobiliar. Prin modificări succesive ale legii, legiuitorul s-a străduit să simplifice înregistrarea sistematică a imobilelor.

Astfel, Legea nr. 185/2018 de modificare a Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 638 din 23 iulie 2018, încearcă să abordeze cele mai recente probleme ridicate de dezvoltatorii imobiliari. Cu toate acestea, succesul acestor abordări va depinde în mare măsură de modul în care autoritățile competente vor pune în aplicare rapid noile modificări aduse legislației. Înainte de a prezenta aceste modificări, trebuie remarcat faptul că înregistrarea sistematică a bunurilor imobile are drept scop înregistrarea imobilelor în sistemul unic de cadastru, în vederea creării unui sistem informatic care să conțină informații complete despre situația juridică și tehnică a terenurilor și clădirilor.

CADASTRU FINANȚAT DE ANCPI PENTRU BUNURILE STATULUI

Administratorii bunurilor din patrimoniul public sau privat al Statului sunt responsabili de înregistrarea în sistemul integrat de cadastru și registru funciar a terenurilor agricole din domeniul public și/sau privat al Statului, situate în extravilan, a suprafețelor terestre și acvatice, inclusiv a terenurilor acoperite în permanență de ape și a plajelor situate în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

Lucrările cadastrale vor fi finanțate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, creat pentru a permite înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, elaborarea planului cadastral al imobilelor și crearea de cărți funciare pentru toate unitățile administrativ-teritoriale. Administratorii domeniului public și/sau privat al Statului pot să depună din 24 septembrie 2018 (la 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de modificare) cereri de finanțare. Vă reamintim că, în cadrul aplicării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară suportă costurile aferente emiterii de către notarii publici a certificatelor de moștenire pentru imobilele care fac obiectul înregistrării sistematice.

ÎNREGISTRAREA POSESIEI

Noua reglementare menține posibilitatea înregistrării a posesiei asupra unui imobil în documentele tehnice, în lipsa documentelor care dovedesc dreptul de proprietate, pe baza unei proceduri de identificare a posesorilor efectuată de persoanele autorizate în acest scop și de către reprezentanții primăriilor. În acest caz, este vorba de o procedură prealabilă înregistrării în cartea funciară, astfel încât posesia înregistrată ca atare în documentația tehnică va fi notată ulterior în cărțile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.

Această procedură se aplică și imobilelor situate în intravilanul localităților și care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietății, precum și clădirilor situate în zonele care făceau parte din cooperative și pentru care procesul de restituire a fost finalizat prin emiterea de titluri de proprietate. De asemenea, noua lege elimină etapa finală a înregistrării sistematice a lucrărilor cadastrale, și anume obligația notarului public de a elibera certificatul de înregistrare a posesorilor ca proprietari în cartea funciară.

ÎNREGISTRAREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILELOR CU MAI MULȚI PROPRIETARI

De asemenea, legea detaliază și procedura care trebuie urmată atunci când înregistrarea sistematică relevă existența mai multor proprietari asupra aceluiași bun imobil, proprietari care și-au dobândit drepturile de proprietate în temeiul mai multor documente juridice separate. În acest caz, autoritățile sunt obligate să creeze o carte funciară unică, în care trebuie noteze existența acestei situații. Dreptul de proprietate nu va fi înregistrat, iar înregistrarea va fi făcută ulterior printr-o hotărâre judecătorească definitivă, cu ștergerea simultană și automată a mențiunii.

ÎNREGISTRAREA ÎN BAZA CERTIFICATULUI DE REORGANIZARE

De asemenea, legea reglementează și situația drepturilor de proprietate și a altor drepturi reale asupra bunurilor imobile atunci când o societate este supusă unei operațiuni de reorganizare.

În acest caz, bunurile imobile fi înscrise în cartea funciară pe baza unui certificat de transfer prin reorganizare în urma unei fuziuni sau a unei achiziții, certificat eliberat de un notar public. Acest certificat atestă transferul bunurilor imobile prin hotărârea adunării generale a acționarilor/decizia acționarului unic de aprobare a fuziunii/divizării, a deciziei instanței privind legalitatea tranzacției și a dovezii înregistrării fuziunii/divizării în registrul comerțului.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept