Gruia Dufaut

FURNIZAREA DE CONȚINUT DIGITAL : NOI DISPOZIȚII LEGALE

FURNIZAREA DE CONȚINUT DIGITAL : NOI DISPOZIȚII LEGALE

Ultima actualizare: 3 martie 2022

Noi reglementări privind contractele de furnizare de conținut și servicii digitale au fost adoptate prin Ordonanța de urgență nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale, în vigoare din 9 ianuarie 2022.

Scopul Ordonanței este asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor în cazul furnizării de bunuri cu conținut digital sau a serviciilor digitale.

Ordonanța, care elimină o serie de obstacole legate de dreptul contractelor ce ridicau probleme în cazul comerțului transfrontalier, contribuie astfel la creșterea pieței unice digitale.

De asemenea, în această materie a protecției consumatorului, de la 1 ianuarie 2022 este în vigoare și OUG nr. 140/2021 privind anumite aspcte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, care a abrogat Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Aplicabilitatea OUG 141/2021

Ordonanța se aplică contractelor în care comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conținut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul plătește sau se angajează sa plătească un preț. De asemenea, se aplică și în cazul în care conținutul digital sau serviciul digital este dezvoltat în conformitate cu specificațiile consumatorului.

Practica recentă se confruntă tot mai des cu situații în care persoanele fizice încheie contracte cu profesioniști pentru dezvoltarea unor programe informatice, creare de conținut pentru rețele de socializare etc.

În acest context, atunci când bunul având conținut digital este „comandat” de consumator, comerciantul va fi evaluat, în conformitate cu instrucțiunile / specificațiile primite de la consumator.  

Criterii de evaluare a unui bun. Cum stabilim dacă un bun având conținut digital este conform sau nu ?

Comerciantul își îndeplinește obligația de furnizare, atunci când conținutul digital sau orice mijloc adecvat pentru accesarea sau descărcarea conținutului digital sau serviciul digital devine disponibil sau accesibil pentru consumator sau pentru un echipament fizic sau virtual ales de consumator.  

Comerciantul trebuie să respecte o serie de cerinte subiective și obiective.

Cerințele subiective privesc:

  • descrierea, cantitatea, calitatea, compatibilitatea, funcționalitatea si alte caracteristici prevăzute de Părți în contractul de vanzare ;
  • scopul special pentru care consumatorul comandă bunul având conținut digital care a fost adus la cunoștința comerciantului cel târziu la momentul încheierii Contractului ;
  • furnizarea tuturor accesoriilor, inclusiv de instalare și de asistență, conform Contractului ; și
  • furnizarea bunului cu toate actualizările, conform dispozițiilor Contractului.

 În plus, comerciantul va respecta, în mod cumulativ, cerințele obiective de conformitate prevăzute pentru bunul / serviciul digital respectiv. Aceste cerințe obiective sunt apreciate și stabilite prin raportare la standardele la care un consumator s-ar putea aștepta în mod rezonabil, care sunt normale pentru bunuri cu conținut digital / servicii digitale de același tip.

Aceste cerințe care se evaluează în mod obiectiv pot privi  scopul, calitatea, cantitatea, accesoriile, actualizarile etc. bunului cu conținut digital / serviciului digital respectiv.  

În orice caz, conţinutul digital sau serviciul digital trebuie furnizat în cea mai recentă versiune a sa, disponibilă la momentul încheierii contractului, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel.

Remedii contractuale pentru consumator în caz de neconformitate a bunurilor cu conținut digital

Ordonanța nr. 141/2021 extinde termenele în care neconformitățile bunului cu conținut digital/ servicului digital pot fi descoperite de către consumator, astfel că acestea pot ajunge chiar până la 5 ani sau chiar întregul termen contractual, în funcție de modul în care conținutul digital este furnizat – dintr-o dată sau în mod continuu. Aceasta are impact direct asupra răspunderii comerciantului.  

De asemenea, același act normativ impune comerciantului mai multe obligații de informare a consumatorului, în funcție de care răspunderea sa poate fi apreciată, de la caz, la caz.  

În caz de neconformitate consumatorul are dreptul la aducerea în conformitate a conținutului digital. În cazul în care aducerea în conformitate nu este posibilă sau este disproporționată, se va proceda, fie la reducerea prețului, fie la încetarea contractului.

Remediile sunt graduale pentru consumator, scopul reglementării fiind ca eventualele neconformități să fie îndreptate de către comerciant și doar în ultimă instanță să se procedeze la încetarea Contractului.

În cazul particular al unor plăți intermediare în schimbul conținutului sau serviciului digital, consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părți restante, cu condiția ca această plată suspendată să nu fie aferentă unui conținut digital sau serviciu digital deja furnizat de comerciant și care a fost conform.

În practică se pot identifica cazuri când s-a convenit livrarea unui proiect (având conținut digital) în etape intermediare, pentru un preț global, care se achită în tranșe separate. Într-o astfel de situație, dacă consumatorul constată că o parte a proiectului nu este conformă, poate suspenda plata prețului. Acest lucru se putea realiza și în baza dispozițiilor generale din Codul Civil, însă procedura este permisă acum în mod expres și detaliată și în Ordonanța cu aplicabilitate specială pe acest gen de contracte.

În cazul încetării contractului, comerciantul va rambursa consumatorului toate sumele plătite în temeiul Contractului. Orice rambursare se va realiza de către comerciant, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de 14 zile de la data la care comerciantul este informat cu privire la decizia consumatorului de a invoca reducerea prețului sau dreptul de a înceta contractul.

Un element de noutate este acțiunea in regres de care dispune consumatorul care, în vederea aducerii la conformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital are dreptul să se îndrepte împotriva oricărei părţi terţe, alta decât comerciantul cu care a încheiat contractul și care furnizează sau se angajează să furnizeze conţinutul digital sau serviciul digital.

Garanții comerciale

Comerciantul oferă consumatorului, pe suport durabil, un certificat de garanție comercială, cel mai târziu în momentul livrării bunurilor cu conținut digital.   Garanția comercială, acordata în mod voluntar de către garant, dă naștere unor obligații juridice pentru acesta și conține următoarele informații : o declarație clară prin care se specifică că obligația legală privind răspunderea comerciantului pentru conformitatea conținutului digital nu este afectată de garanția comercială, numele și adresa garantului, procedura de urmat de către consumator pentru a putea beneficia de garanția comercială, indicarea conținutului digital și / sau serviciilor digitale cărora li se aplică garanția, condițiile garanției comerciale.  

Cu titlu de noutate, Ordonanța stabilește întinderea garanției și prin raportare la anunţurile publicitare asociate, disponibile în momentul sau anterior încheierii contractului, nu doar prin raportare la certificatul de garanție - ceea ce conduce încă o dată la o răspundere mai extinsă a comerciantului.  

Sancțiuni  

În cazul în care comerciantul nu aplică măsuri corective, în caz de nefurnizare a conținutului sau serviciului digital, nu rambursează consumatorului toate sumele în cazul încetării contractului sau nu respectă termenul de rambursare, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) poate aplica o amendă cuprinsă între  2 000 și 50 000 Lei, în funcție de încălcările stabilite și de dispozițiile legale aplicabile (OUG nr. 141/2021 și OUG nr. 140/2021).  

Odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale, ANPC poate dispune aducerea în conformitate a bunului sau conținutului / serviciului digital, ori restituirea contravalorii, după caz.  

Concluzii  

În materia drepturilor consumatorilor, noua reglementare se aliniază cerințelor europene și tendinței generale de digitalizare manifestată în toate domeniilor de activitate.

În continuare, vom asista la o cazuistică interesantă pe marginea potențialelor reclamații din partea consumatorilor privind conformitatea bunurilor cu conținut digital.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept