Gruia Dufaut

AJUTOARE DE STAT PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE REGENERABILĂ

AJUTOARE DE STAT PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE REGENERABILĂ

Ultima actualizare: 4 mai 2017

Firmele care activează în sectorul producției de energie electrică şi termică şi unitățile administrative şi teritoriale / asociațiile de dezvoltare intra-comunitară care produc energie electrică provenind din surse regenerabile pot beneficia de o nouă schemă de ajutor de stat, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 216/12.04.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 265/14.04.2017, în vigoare de la 14.04.2017.

Bugetul total alocat este de 100,6 milioane euro iar schema de ajutor de stat se va aplica până la data de 31.12.2020.

Obiectivul schemei, elaborate în conformitate cu Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, este creșterea producției de energie electrică şi de energie termică din biomasă, biogaz şi energie geotermală cu 60 MW.

Beneficiarii schemei

Pot beneficia de această schemă de ajutor de stat marile întreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii, microîntreprinderile, inclusiv întreprinderile nou create, ale căror conturi nu au fost încă aprobate, cu condiția ca acestea să aibă înscrisă în statut societății activitatea privind producerea de energie electrică/termică corespunzătoare Diviziunii 35 « Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, de gaz natural, apă caldă şi aer condiționat» din Codurile CAEN.

Pot beneficia de asemenea de această schemă de ajutor de stat unitățile administrative şi teritoriale/subdiviziunile administrative şi teritoriale/asociațiile de dezvoltare intra-comunitare.

Pentru a beneficia de schema de ajutor de stat, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții şi să depună cererea de finanțare înainte de începerea lucrărilor aferente respectivului proiect.

Cererea trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

  • Denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia ;
  • Descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi terminării acestuia ;
  • Locul de desfășurare a proiectului ;
  • Lista costurilor proiectului ;
  • Tipul de ajutor – subvenție, împrumut, garanție, avans rambursabil, infuzie de capital sau altele – si valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.

Tipologia proiectelor finantate si valoarea maximaa finantarii

Pot fi finanțate prin această schemă următoarele tipuri de investiții :

  • Realizarea şi/sau modernizarea capacitaților de producție a energiei electrice si/sau termice din biomasă şi biogaz;
  • Realizarea şi/sau modernizarea capacitaților de producție a energiei termice pe bază de apă geotermală.

Alte condiții de eligibilitate sunt :

  • Proiectul este implementat pe teritoriul țării, într-una din regiunile de dezvoltare : Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru; sunt excluse de la finanțare prin această schemă de ajutor de stat proiectele localizate în regiunea Bucuresti – Ilfov.
  • Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de schemei de ajutor de stat şi data de 31.12.2023 ;
  • Proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare cu excepția studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie).

Ajutorul maxim care se poate acorda unei beneficiar nu poate depăşi 15.000.000 Euro, iar numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 40 de întreprinderi.

Totodată, potrivit Comunicatului de presă al Guvernului referitor la această schemă, producția totală de energie provenind din surse regenerabile este de 6.550 ktep (tep = tone echivalent petrol).

Potențialul tehnic rămas neutilizat este de aproximativ 8.000 ktep, cu următoarele proporții: biomasă şi biogaz - 47%, energie solară - 19%, energie eoliană - 19%, energie hidroelectrică -14%, energie geotermală - 2%.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept