Gruia Dufaut

INFIINTAREA UNEI REPREZENTANTE

INFIINTAREA UNEI REPREZENTANTE

Ultima actualizare: 28 februarie 2019

Societățile străine care doresc să-și desfășoare activitatea pe teritoriul României au la dispoziție mai multe opțiuni: fie să-și creeze o entitate locală, respectiv o filială sau o sucursală, fie să-și deschidă o reprezentanță care reprezintă o structură fără personalitate juridică.

Atunci când societatea străină dorește într-o primă fază să «testeze» piața din România ca să vadă dacă produsele se vând bine, are posibilitatea să-și creeze o reprezentantă care va acționa ca un fel de reprezentant comercial al societății străine.

Statutul juridic

Temeiul juridic pentru înființarea unei reprezentante este Decretul-Lege nr. 122/1990 și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Reprezentanța este un intermediar între societatea străină mamă și partenerii contractualii ai acesteia din România, neavând nici patrimoniu diferit de cel al societății străine, nici denumire socială sau comercială diferită și nici capital și bunuri proprii.

Reprezentanța îndeplinește în numele societății străine doar acte juridice și activități cu scopul de a susține activitatea societății-mamă în România (promovare și publicitate, reprezentare, prospectarea pieței, marketing, încheierea și monitorizarea de contracte în numele și pe seama societății străine, etc.).

Este foarte important de menționat că reprezentanța nu poate efectua acte de comerț, cu alte cuvinte, nu poate acepta semnarea de contracte sau încasarea de facturi. Contractele continuă să fie semnate de societatea străină, care încasează de asemenea și sumele aferente bunurilor vândute.

Înfiintarea reprezentanței

Există câteva norme care trebuie respectate în baza legislației române.

  • Înregistrarea reprezentanței este obligatorie, fiind necesară depunerea unei documentații în vederea autorizării (pentru 1 an, 2 ani, etc .) la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Departamentul de Comerț Exterior. Autoritatea are la dispoziție 30 de zile să elibereze autorizația de functionare, sau să prezinte un motiv întemeiat pentru refuzul eliberării (refuzul apare doar în cazuri excepționale).

Se percepe, de asemenea, o taxă de înregistrare de 1.200 USD pe an (echivalentul a aproximativ 1.100 EUR). Taxa se plătește în lei, la cursul de schimb al BNR.

Trebuie să se țină cont și de faptul că cererea de înregistrare care se depune la Minister trebuie să conțină anumite informații precum : sediul social al Reprezentanței, obiectul de activitate (care este în concordanță cu cel al societății mamă), durata de funcționare a Reprezentanței, numărul și funcțiile persoanelor propuse pentru a fi angajate în cadrul reprezentanței).

În general, autorizația de funcționare se emite pe o durată de un an (cu posibilitatea reînnoirii autorizației inițiale). De fiecare dată când autorizația este reînnoită, se plătește, de asemenea, și taxa de autorizație menționată anterior.

  • Reprezentanța trebuie să solicite eliberarea certificatului de înregistrare fiscală de către Autoritatea Financiară în raza căreia își are sediul social, în termen de 30 de zile de la eliberarea autorizației de funcționare.

Nu este necesar ca reprezentanța să fie înregistrată și la Registrul Comerțului.

• Reprezentanța poate avea angajați români sau de altă naționalitate în vederea îndeplinirii misiunii sale, însă alegerea personalului, negocierea și încheierea de contracte individuale de muncă rămân în sarcina societății străine. Reprezentanța este obligată să țină un Registru General de Evidență a Salariaților (REVISAL). De reținut și că legislația românească prevede ca salariații Reprezentanței să aibă o responsabilitate comună cu societatea străină în ceea ce privește ”daunele ce rezultă din fapte ilicite comise de salariații acesteia în timpul exercitării activității lor sau în ceea ce privește exercitarea activității.

Fiscalitatea repezentanței

Reprezentanța este supusă la plata unui impozit anual de 18.000 de Lei (aproximativ 3 830 EUR) către bugetul statului, până în ultima zi a lunii februarie a exercițiului fiscal.

În cazul Reprezentanțelor care sunt înființate sau închise în timpul exercițiului fiscal, impozitul datorat se calculează ținându-se seama de numărul de luni calendaristice pe parcursul cărora reprezentanța și-a desfășurat activitatea.

La înființare, reprezentanța are obligația să calculeze și să depună declarația fiscală la autoritatea fiscală competentă și să plătească impozitul, în termen de 30 de zile de la data de înregistrare a acesteia. Impozitul va fi calculat începând cu prima lună de la înființare și până la sfârșitul anului.

De reținut că reprezentanța nu poate face acte comerciale în numele propriu și nici nu poate efectua operațiuni impozabile în România supuse la plata TVA. În cazul în care reprezentanța exercită asemenea activități comerciale, atunci va fi nevoită să se înregistreze ca sediu permanent.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept