Gruia Dufaut

FACILITĂȚI FISCALE ÎN DOMENIUL IT : MODIFICÂRI PREVIZIBILE (PROIECT)

FACILITĂȚI FISCALE ÎN DOMENIUL IT : MODIFICÂRI PREVIZIBILE (PROIECT)

Ultima actualizare: 22 septembrie 2023

Scutirea de la plata impozitului pe venitul realizat din salarii și asimilate salariilor, acordată salariaților din domeniul IT urmează să fie menținută până la 31 decembrie 2028, însă doar pentru veniturile sub 10.000 lei, potrivit proiectului de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, pus în dezbatere publică de Guvern, marți 19 septembrie.

Măsura scutirii de la plata impozitului pe venit (10%) pentru angajații din domeniul IT a fost introdusă în 2018, în cazul angajaților cu contract individual de muncă care îndeplinesc o serie de funcții specifice 1 , dacă angajatorul este un operator economic român al cărui obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator 2.

Reamintim că de aceeași facilitate beneficiază și rezidenții străini (rezidenți non-UE) angajați în companii românești, cu condiția să fi obținut echivalarea sau recunoașterea diplomelor, precum și angajații din instituțiile publice, pentru perioada în care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator.

Totodată, persoanele detașate la un angajator român pot beneficia de acest avantaj, atât timp cât îndeplinesc condițiile referitoare la funcția ocupată și la studiile efectuate, iar salariul este plătit de angajatorul român. Noul proiecte de lege aduce de asemenea două limitări în plus față de condițiile (descrise mai jos) ce trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit:

  • Scutirea se aplică la un singur angajator/plătitor; prin urmare, angajatul în cauză nu va putea beneficia decât pentru un singur contract de această facilitate, chiar dacă are încheiate mai multe contracte de muncă pentru care anterior beneficia de scutirea fiscală;
  • Angajatul va beneficia de scutire doar pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv obținute din salarii şi asimilate salariilor, realizate în baza unui singur contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege.

Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

Salariatul va trebui să își exprime opțiunea în scris, prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor, după caz.

Condiții ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului

Pot beneficia de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor angajații operatorilor economici, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) Posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile și activitățile sus-menționate;

b) Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

c) Deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;

d) Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;

e) Veniturile anuale prevăzute la lit d) au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.

Reamintim că angajatorul este cel care trebuie să analizeze dacă angajatul este sau nu eligibil pentru un astfel de beneficiu fiscal și să întocmească dosarul cu documentele justificative pentru fiecare angajat în parte.

Note

  1. Această listă conține între altele funcțiile de: administrator de baze de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic etc.
  2. Cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept