Gruia Dufaut

CADASTRUL SI PUBLICITATEA IMOBLIARA: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR DE INREGISTRARE

CADASTRUL SI PUBLICITATEA IMOBLIARA: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR DE INREGISTRARE

Ultima actualizare: 6 iunie 2018

Dată fiind calitatea de parte a României la o serie de angajamente internaționale prin care s-a instituit în sarcina sa obligativitatea înregistrării urgente a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, OUG nr 31 din 18 aprilie 2018, publicată în M. Of. nr. 353 din 23 aprilie 2018 introduce mai multe modificari la Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 in sensul simplificarii si accelerarii procedurilor de inregistrare.

In adoptarea acestor masuri s-a avut in vedere in special situatia terenurilor agricole, care fac obiectul subventiilor platite de Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA), in contextul in care Romania beneficiaza in perioada 2015-2020 de alocari financiare de la Uniunea Europeana pentru implementarea politicii agricole comune.

Astfel de masuri de accelerare a cadastrarii terenurilor agricole sunt mult asteptate de agricultori, avand in vedere ca procedura de incasare a subventiilor APIA; precum si intrega activitate de exploatare agricola este mult ingreunata din cauza lipsei cadastrarii, precum si a faramitarii excesive a terenurilor agricole, o comasare efectiva fiind impiedicata tocmai de inexistenta cadastrului terenurilor agricole exploatate.

PRINCIPALELE MODIFICARI PRIVIND INREGISTRAREA IN CF

O modificare importantă constă în simplificarea procedurii primei înscrieri în cartea funciară. De exemplu, mostenitorii unui bun imobil vor putea cere inscrierea in CF doar baza certificatului de moștenitor (fara alte acte suplimentare). De notat, ca aceasta posibilitate de inregistrare in CF pe baza certificatului de mostenitor era posibila pana acum, dar numai pentru succesiunile deschise ulterior anului 2011, cand, noul Cod civil a stabilit ca certificatul de mostenitor face dovada, prin el insusi, a dreptului de proprietate al mostenitorului.

Acesta solutie vine in sprijinul proprietarilor de imobile situate in Muntenia, Moldova, Dobrogea (unde, in mod traditional, nu a existat registrul de carte funciara, asa cum a existat in Transilvania) care nu detin acte translative de proprietate anterioare certificatului de mostenitor.

Aceleasi conditii se aplica, conform OUG 31/2018 si in cazul primei înscrieri efectuate în baza unui act de partaj voluntar încheiat în formă autentică sau a unui act de partaj judiciar, indiferent de data incheierii acestora. Inscrierea provizorie a dreptului de proprietate a facut de asemenea obiectul modificarilor introduse prin OUG 31/2018.

Astfel, în lipsa titlului de proprietate emis in baza Legii 18/1991, inscrierea provizorie a posesorului se va putea face pe baza procesului-verbal de punere în posesie şi a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar privind validarea dreptului de proprietate, emise în condiţiile legii, urmand ca intabularea definitiva a dreptului de proprietate sa se faca ulterior. OUG nr. 31/2018 consacra totodata reducerea termenului de solutionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale de la 60 la 30 de zile.

ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Ca element de noutate, a fost prevăzută posibilitatea pentru Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) şi instituţiile subordonate ale acesteia de a prelucra date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terţi revenind acestora din urmă.

Condiţiile privind accesul la datele cu caracter personal pe care ANCPI il are la Registrul naţional de evidenţă a persoanelor se stabilesc prin protocol încheiat între ANCPI şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor interne, cu limitarea strictă la categoriile de date necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii proprii. Datele cu caracter personal furnizate din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor nu pot fi prelucrate de ANCPI ulterior în alt scop, cu excepţia prelucrărilor efectuate în temeiul unei dispoziţii legale exprese.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept