Gruia Dufaut

ÎNCETAREA STĂRII DE ALERTĂ : EFECTE ASUPRA DERULĂRII ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI

ÎNCETAREA STĂRII DE ALERTĂ : EFECTE ASUPRA DERULĂRII ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI

Ultima actualizare: 9 martie 2022

Încetarea stării de alertă în România, la aproape doi ani de la instituirea acesteia prin Hotărârea CNSU nr. 24 din 15 mai 2020, cu modificările și completarile ulterioare, pune capăt măsurilor temporare adoptate de autorități, care au avut drept scop asigurarea securității și sănătății publice, precum și oferirea de sprijin companiilor a căror activitate a fost afectată de criza globală declanșată de pandemia de Covid-19.

De amintit că starea de alertă a fost prelungită ultima dată în data de 7 februarie 2022, pentru o perioadă de 30 de zile, prin Hotărea Guvernului nr. 171/03.02.2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 114/2022. Starea de alertă a urmat unei perioade de 60 de zile, când pe teritoriul României a fost declarată starea de urgență, prin Decretele prezidentiale nr. 195/2020 și 240/2020.

Măsuri în domeniul protecției sociale și relațiilor de muncă

Odată cu încetarea stării de alertă, precum și după anumite intervale de timp expres indicate în actele normative emise de autorități în acest sens încetează să se mai aplice o serie de prevederi, între care :

 1. Indemnizația de somaj tehnic decontată de stat : facilitatea acordată în baza OUG nr. 2/2020 își încetează aplicabilitatea după data de 31 martie 2022. Sumele decontate de stat (75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022) se acordă companiilor a caror activitate a fost redusă / întreruptă ca urmare a pandemiei de Covid-19.
 2. Indemnizația plătită de stat pentru reducerea timpului de lucru al salariatului (măsura Kurzarbeit) : facilitatea acordată în baza OUG nr. 132/2020 rămâne în vigoare pe o perioadă de până la 3 luni de la încetarea stării de alertă. Indemnizația lunară decontată de stat pentru salariații afectați de aceasta măsură, în cuantum de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, poate fi acordată în condițiile unei reduceri a programului de lucru cu cel mult 80% din durata zilnică/săptămânală/lunară prevazută în CIM.
 3. Telemunca / munca la domiciliu : Începând cu data de 9 martie 2022, angajatorii nu mai au obligația de a dispune organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă pentru cel putin 50% din angajați, acolo unde specificul activităţii permite – obligație care a fost introdusă începand cu 2020 și confirmată ultima dată prin Hotărârea CNSU nr. 7/03.02.2022.
 4. Zile libere / concediu plătit pentru părinții copiilor de sub 12 ani școlarizați ale căror cursuri au fost suspendate ca urmare a pandemiei : indemnizația decontată de stat, în cuantum de 75% din salariul brut de bază dar nu mai mult de 75 % din câștigul salarial mediu brut pentru anul 2022, prevăzută de art. 1(2) OUG nr. 110/2021 se aplică până la finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a include vacanțele școlare, respectiv până la data de 10 iunie 2022.
 5. Prelungirea acordurilor colective de muncă și contractelor colective de muncă: Valabilitatea acestora se prelungește pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă. Pentru acordurile colective de muncă și contractele colective de muncă, părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă.
 6. Program de lucru decalat, pentru societățile cu peste 50 de salariați : caracterul obligatoriu al acestei dispozitii a încetat odată cu ridicarea stării de alertă.

Măsuri de ordin administrativ - fiscal și judiciar

Declarația privind beneficiarul real

În termen de 90 de zile de la încetarea stării de alertă trebuie să depună declarația privind beneficiarul real (art. 56 alin. (1^3) din Legea nr. 129/2019) operatorii economici care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate / înregistrate şi / sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal și / sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi / sau de finanţare a terorismului şi / sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului.

Măsuri temporare în materie de insolvență

 • Odată cu incetarea stării de alertă, societățile sunt din nou obligate să ceară tribunalului deschiderea procedurii de insolvență în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență. Potrivit Legii nr. 85/2014, nerespectarea obligației de declarare a insolvenței atrage răspunderea patrimonială și chiar penală a conducerii societății, dacă cererea în acest sens nu ar fi formulată în termen de mai mult de șase luni de la apariția stării de insolvență.
 • Se înlătură obligația creditorului de a face dovada încercărilor de negociere cu debitorul, în vederea încheierii cu acesta a unei convenții de plată. Această obligatie a fost stipulată în sarcina creditorului care solicita deschiderea procedurii insolvenței impotriva debitorului sau pe perioada stării de alertă.

Procedura concordatului preventiv

 • Termenul extins de 120 de zile pentru negocierea și redactarea ofertei de concordat preventiv nu se mai aplică, după încetarea stării de alertă. Se revine astfel la termenul legal de 60 de zile.
 • Este înlăturat și termenul de grație de 2 luni acordat societăților aflate în procedura de concordat preventiv pentru plata creanțelor incluse în planul de redresare confirmat de instanță.

Procedura reorganizării judiciare

 • Nu mai este aplicabil termenul suplimentar de 3 luni pentru depunerea planului de reorganizare, revenindu-se la termenul de 30 de zile de la data afișării tabelului definitiv de creanțe pentru depunerea planului de reorganizare.
 • Societățile aflate în reorganizare judiciară nu mai pot solicita prelungirea duratei planului de reorganizare de la 4 la 5 ani, revenindu-se astfel la durata totală maximă de 4 ani. 3.

Suspendarea executării silite prin poprirea creanțelor fiscale

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, și individualizate în decizii de impunere emise anterior intrării în vigoare OUG nr. 19/2021 sau după data intrării în vigoare a acesteia dar nu mai târziu de 30 iunie 2022, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiții între care aceea a depunerii cererii de anulare a accesoriilor până la 30 iunie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 30 iunie 2022.

Plafonarea prețurilor la unele produse

utilizate pe durata stării de alertă pentru rezolvarea cauzei ce a determinat starea de alertă : masura putea fi aplicată în condițiile art.4 alin (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, pe durata stării de alerta, dacă în piaţă se constatau disfuncţionalităţi în privinţa asigurării acestora.

Alte măsuri

Formalități la Registrul Comerțului

Următoarele măsuri se mențin în vigoare pentru încă un an de la încetarea stării de alertă:

 • comunicarea la distanță, în principal, prin mijlace electronice și prin corespondență cu oficiile teritoriale ale Registrului Comerțului ;
 • declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare / alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul Registrului Comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curierat ;
 • specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, poate fi semnat și transmis sub forma unui înscris sub semnătură privată.

Extinderea valabilității unor documente

eliberate de instituţiile și autorităţile publice, precum și de entităţile private autorizate : documentele care au expirat în perioada starii de alertă își mențin valabilitatea și pentru o perioadă de 90 de zile după încetarea acesteia.

Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

 • portul măștii nu mai este obligatoriu în spațiile închise ; cu toate acestea, există recomandarea ca acestea să fie folosit în spațiile publice aglomerate ;
 • încetarea obligativității efectuarii triajului epidemiologic în cazul angajaților și vizitatorilor, la intrarea în incinta instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și altor organizatii ;
 • ridicarea interdictiei de organizare de manifestații, evenimente, procesiuni religioase, concerte, reuniuni culturale, artistice, stiintifice, sportive etc., în spații închise ;
 • limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici nu se mai aplică ;
 • se elimină restricțiile privind libera circulaţie a persoanelor şi vehiculelor în locurile şi, după caz, în anumite intervale orare stabilite ;
 • se elimină interdicția de ieșire din anumite zone stabilite şi, după caz, în anumite intervale orare stabilite; se elimină posibilitatea instituirii carantineri asupra unor clădiri, localităţi sau zone geografice ;
 • eliminarea măsurii de restrângere / interzicere a efectuării de către operatori a transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene etc.;
 • ridicarea măsurii închiderii temporare a unor puncte de trecere a frontierei de stat ca urmare a pandemiei de Covid-19 ;
 • eliminarea necesității îndeplinirii unor formalități suplimentare la intrarea în țară (prezentarea unui certificat de vaccinare, test anti-covid etc.)

Angajarea de personal în funcții de execuție / conducere, prin numire, fără concurs, în unele instituții publice

Aplicabilitatea acestei măsuri încetează în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiativa angajatorului.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept