Gruia Dufaut

EVIDENȚA MILITARĂ A SALARIAȚILOR ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

EVIDENȚA MILITARĂ A SALARIAȚILOR ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

Ultima actualizare: 10 martie 2022

 În contextul crizei de securitate din regiune, generată de războiul din Ucraina, vă reamintim câteva din obligațiile ce revin angajatorilor din perspectiva Legii nr. 446 / 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în vigoare de la 1 ianuarie 2007.

O modificare a Legii nr. 446/2006 este avută în vedere în prezent, însă până la adoptarea unui nou act normativ, dispoziții legislative în vigoare trebuie respectate.

Evidența militară a salariaților

Conform art. 46 din Legea nr. 446/2006, angajatorii au o serie de obligaţii privind evidenţa militară a salariaţilor proprii sau, după caz, a celor cărora le-au încetat contractele individuale de muncă; Astfel, ei trebuie:

  1. să ţină evidenţa cetăţenilor încorporabili şi a rezerviştilor şi să comunice lunar centrelor militare încadrările, transferurile, încetarea relaţiilor de muncă, precum şi orice alte schimbări în datele de evidenţă militară ale acestora ;
  2. la angajare, să solicite cetăţenilor documentele personale de evidenţă militară;
  3. să acorde salariaţilor sprijinul necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la serviciul militar;
  4. să suspende, în condiţiile legii, raporturile de muncă sau raporturile de serviciu care presupun absenţa de la locul de muncă, după caz, ale salariaţilor care participă la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, sunt concentraţi/mobilizaţi, conform legii, sau îndeplinesc serviciul militar. Angajatorii sunt obligaţi să păstreze locul de muncă pe toată durata cât salariaţii îşi îndeplinesc îndatoririle militare.

Definiții

În condițiile legii, CETĂȚENII INCORPORABILI sunt cetăţenii români, de sex masculin, cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a executa serviciul militar.

REZERVIȘTII sunt considerati cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au îndeplinit serviciul militar activ sau care sunt în rezervă.

Documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor încorporabili sau recruţilor este adeverinţa de recrutare, în timp ce pentru rezervişti este livretul militar.

Sancțiuni

Conform legii, neținerea evidenței cetățenilor incorporabili și a rezerviștilor este considerată contravenție și se sancționează cu amendă de la 16 la 20 de puncte (un punct = 20% din salariul minim brut pe țară).

În ce privește contravențiile, dispozițiile Legii nr. 446 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, care prevede posibilitatea de a plăti jumatate din minimul amenzii prevăzute de lege în termen de 48 de ore.

Constatarea contravenţiei și aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Statul Major General, precum şi de comandantul centrului militar şi ofiţerii special desemnaţi de către acesta, numai pe raza teritorială de competenţă a centrului militar.

Concluzie

Dat fiind contextul de securitate actual, considerăm util ca angjatorii să verifice aplicarea dispozițiilor Legii nr. 446/2006, astfel încât la dosarul fiecărui angajat vizat să existe după caz adeverință de recrutare / livret militar sau cel puțin o declarație privind neefectuarea unui stagiu militar, având în vedere că România a suspendat serviciul militar obligatoriu începând cu anul 2006, prin Legea nr. 395/2005, în vigoare din 23 decembrie 2005.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept