Gruia Dufaut

ACHIZIȚII PUBLICE: OPERATORI DIN ȚĂRI TERȚE EXCLUȘI DE LA PROCEDURILE DE ATRIBUIRE

ACHIZIȚII PUBLICE: OPERATORI DIN ȚĂRI TERȚE EXCLUȘI DE LA PROCEDURILE DE ATRIBUIRE

Ultima actualizare: 21 aprilie 2021

În conformitate cu orientările europene în materie de achiziții publice, regulile generale privitoare la participarea operatorilor economici din țările terțe la procedurile de atribuire au fost redefinite.

Astfel, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 5 aprilie 2021, redefinește noțiunea de “operator economic” cu drept de participare la procedurile de achiziție public, excluzând acei operatori economici din țările terțe care nu au semnat acordurile prevăzute de ordonanță și ale căror norme de calitate și de performanță nu sunt în acord cu cele europene.

OUG 25/2001 a fost adoptată în contextul în care în România urmează să fie inițiate, în domeniul transportului feroviar și rutier, proceduri de atribuire în cadrul unor proiecte majore de investiții finanțate din fonduri structurale și de investiții.

Astfel, în vederea evitării dificultăților în implementarea acestor proiecte de interes național, s-a decis eliminarea posibilității de a participa la procedurile de achiziție publică din România pentru acei operatori economici care, în opinia legiuitorului, oferă garanții reduse cu privire la respectarea anumitor cerințe, precum standarde de calitate certificate, standarde de mediu si dezvoltare durabilă, cerințe legate de condițiile de muncă și protecție socială, politici concurențiale.

Noile reguli cu privire la participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică sunt în concordanță cu prevederile art. 25 din Directiva 2014/24/UE, care stabileşte obligaţia statelor membre de a asigura un tratament egal cu cel oferit operatorilor economici din statele Uniunii Europene doar pentru operatorii economici din statele semnatare ale acordurilor la care face referire acest text de lege.

Considerăm că această modificare se impunea de mai mult timp, dată fiind și Comunicarea Comisiei Europene nr. C (2019) 5494 din 24.07.2019 care prezintă îndrumări privind participarea ofertanților și bunurilor din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE.

Noua definiție a operatorului economic

OUG 25/2021 a redefinit noțiunea de operator economic, prevăzând în mod expres faptul că aceștia trebuie să provină din:

  • un stat membru al Uniunii Europene ;
  • un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);
  • ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul de achiziţie publică atribuit intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv ;
  • ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;
  • ţări terţe care nu intră sub incidenţa AAP, dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice. Lista tuturor statelor semnatare ale AAP, precum și a celor care se află în prezent în proces de aderare, poate fi consultată în limba engleză aici.

Astfel, în prezent, operatorii economici care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus (printre care cei proveniți din China) nu pot participa la o procedură de achiziție publică în România.

Mai mult decât atât, autoritatea / entitatea contractantă va exclude în mod automat din procedură acel operator economic care nu se încadrează în noua definiție, fără a mai proceda la verificarea încadrării în motivele de excludere prevăzute de lege.

Aplicabilitatea interdicției

Operatorii economici care se regăsesc în una dintre situațiile de mai sus au dreptul de a participa la o procedură de achiziție publică atât în calitate de ofertant individual, cât și de ofertant asociat (parte a unui acord de asociere), candidat, terț susținător ori subcontractant.

Noua interdicție a fost introdusă în întregul pachet legislativ în domeniul achizițiilor publice și concesiunilor, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Prin urmare, această regulă se aplică atât în cadrul procedurilor de achiziție publică, cât și în cadrul procedurilor de achiziție sectorială ori de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, indiferent de valoarea procedurii.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept