Gruia Dufaut

BENEFICIARUL REAL: NOU TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI ANUALE DE CĂTRE SOCIETĂȚI

BENEFICIARUL REAL: NOU TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI ANUALE DE CĂTRE SOCIETĂȚI

Ultima actualizare: 3 iunie 2021

Termenul limită pentru depunerea de către societăți a declarației anuale privind beneficiarul real a fost prelungit, în mod excepțional, în acest an, până la 1 octombrie 2021, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43 din 27 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial. nr. 561 din 31 mai 2021.

Obligația depunerii declarației anuale de către societăți, în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare a fost reintrodusă prin Legea nr. 101/2021. Având în vedere actualul context epidemiologic, prin derogare de la dispozițiile legale, declarația anuală va putea fi depusă în 2021 la Registrul Comerțului, până la data de 1 octombrie 2021.

De amintit că, potrivit dispozițiilor Legii nr. 129/2019, declarația trebuie depusă :

  • Odată cu transmiterea cererii de înmatriculare a unei entități juridice ;
  • Anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare de către persoanele juridice create în baza legii nr. 31/1990;
  • În termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare a beneficiarulului real.

Ca urmare a intrării în vigoare a legii nr. 101/2021, obligația identificării beneficiarului real revine și societăților care au exclusiv asociați persoane fizice.

Declarația anuală privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrul comerțului prin mijloace electronice, sub semnătură electronică sau prin servicii de poștă sau curierat.

Declarația anuală poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public sau atestată de avocat.

Cine sunt beneficiarii reali ai persoanelor juridice ?

  • persoana fizică / persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în Registrul Comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;
  • persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului.

Obligația de a declara beneficiar real revine societăților înregistrate în Registrul Comerțului (create în temeiul Legii nr. 31/1990), asociațiilor și fundațiilor, precum și altor entități și organismelor de plasament colectiv, existente înainte de data intrării în vigoare a drept, precum și cele în curs de a fi create. 

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept