Gruia Dufaut

INSOLVENȚA: NOI REGLEMENTĂRI IN CONTEXTUL COVID-19

INSOLVENȚA: NOI REGLEMENTĂRI IN CONTEXTUL COVID-19

Ultima actualizare: 23 iulie 2020

Legea nr. 113/2020 pentru aprobarea OUG nr. 88/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie, în vigoare începând cu 11 iulie 2020, aduce modificări semnificative Legii nr. 85 / 2014 privind procedurile de prevenire și insolvență.

De amintit că Legea nr. 85/2014 a suferit unele modificări cu caracter temporar (valabile doar pe perioada stării de alertă), la 18 mai 2020, prin Legea nr. 55/2020. Scopul acestor modificări era de a sprijini companiile a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19.

Vă prezentăm principalele modificări legislative introduse prin Legea nr. 113/2020

Modificarea valorii-prag a creanței pentru deschiderea procedurii insolvenței – de la 40.000 lei la 50.000 lei

Valoarea-prag de 50.000 lei este valabilă, atât pentru debitorul care vrea să-și declare insolvența, cât și pentru creditorul care formulează o cerere de deschidere a procedurii insolvenței împotriva debitorului său.

Valoarea creanțelor salariaților, care poate justifica deschiderea procedurii de insolvență, rămâne neschimbată, respectiv echivalentul a 6 salarii medii brute.

Eliminarea procentului minim al creanțelor fiscale raportat la totalul creanțelor debitorului


Un debitor poate formula cerere de deschidere a procedurii insolvenței chiar dacă creanțele fiscale depășesc 50% din valoarea totală a creanțelor înregistrate de acesta.

Au fost abrogate dispozițiile potrivit cărora pentru deschiderea procedurii de către debitor procentul creanțelor fiscale trebuie să fie mai mic de 50% din valoarea totală a creanțelor declarate (teza finală, art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014).

Această modificare îl protejează pe debitor, care are obligația legală de a introduce cerere de deschidere a procedurii insolvenței, în termen de 30 de zile, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 pentru declararea propriei insolvențe (obligație suspendată pe perioada stării de alertă instituite în România în contextul pandemiei de Covid-19).

Posibilitatea recuzării profesioniștilor desemnați de administratorul judiciar

Legea nr. 113/2020 introduce posibilitatea expresă a recuzării unui avocat, contabil, evaluator sau a oricărui alt specialist angajat de administratorul judiciar, care s-ar afla într-un conflict de interese și care nu s-ar abține să presteze serviciul solicitat.

De amintit că vechea dispoziție legală prevedea doar interdicția numirii unui specialist care s-ar afla într-un conflict de interese, fără să prevadă însă și un remediu (recuzarea), dacă această interdicție nu era respectată. Partea interesată putea cere recuzarea respectivului specialist doar în baza dispozițiilor generale ale Codului de procedură civilă, însă jurisprudența nu era unitară în posibilitatea formulării unei astfel de cereri.

Suspendarea executării silite a creanțelor curente cu scadențe depășite de mai bine de 60 de zile și prelungirea termenului de soluționare de către administratorul judiciar a cererii de plată

Legea nr. 113/2020 a eliminat posibilitatea creditorilor de a începe executarea silită a creanțelor născute după deschiderea procedurii, drept stabilit anterior prin OUG nr. 88/2018. În acest caz, un creditor care are o creanță curentă trebuie să introducă o cerere de plată, care va fi analizată de administratorul judiciar.

O nouă modificare introdusă de Legea nr 113/2020 privește și termenul pentru analiza de către administratorul judiciar a cererii creditorului, care a fost extins de la 10 zile de la transmiterea cererii de către creditor, la 15 zile de la primirea cererii de către administratorul judiciar.

Din motive de echitate, legiuitorul a modificat modul în care se calculează termenul, care începe astfel să curgă de la momentul primirii cererii și nu de la data transmiterii ei de către creditorul.

În acest context, trebuie menționat că, în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 85/2014, dacă în procedura de reorganizare debitorul nu respectă planul de reorganizare sau dacă acumulează noi datorii față de creditori, orice creditor poate cere deschiderea procedurii de faliment.

O astfel de cerere este analizată de urgență și poate fi respinsă, dacă suma cerută nu este datorată, dacă a fost plătită sau dacă debitorul a încheiat o convenție de plată cu creditorul. Legea nr. 113/2020 aduce, de asemenea, precizări cu privire la convenția de plată pe o definește ca fiind acordul încheiat de debitor cu creditorul pentru stingerea într-una sau mai multe tranșe a obligațiilor, la alte termene decât cele scadente conform prevederilor contractuale sau legale.

Înscrierea la masa credală a creanțelor fiscale contestate

Legea nr. 113/2020 prevede că înscrierea la masa credală a creanțelor fiscale contestate (a căror executare silită nu a fost suspendată) se va face cu titlu provizoriu, până la soluționarea contestației.

Înscrierea provizorie a creanței fiscale presupune că titularul acesteia poate beneficia de toate drepturile aferente creanței (inclusiv dreptul la vot în adunările creditorilor), mai puțin de dreptul de a încasa suma distribuită. Respectivele sume ce i s-ar cuveni sunt depuse în contul unic de insolvență al debitorului, până la soluționarea contestației de către instanță.

De menționat că vechile dispoziții legale prevedeau înscrierea creanței fiscale contestate, sub condiție rezolutorie, până la judecarea contestației.

Legea nr. 113/2020 aduce, de asemenea, modificări specifice cu privire la regimul instituțiilor de credit și al societăților de investiții, legiferat prin Legea 312/2015. 

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept