Gruia Dufaut

SUSTENABILITATE: CALENDARUL RAPORTĂRILOR

SUSTENABILITATE: CALENDARUL RAPORTĂRILOR

Ultima actualizare: 13 mai 2024

Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului privind raportarea de sustenabilitate a companiilor, cunoscută sub numele de Directiva privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate (CSRD), a fost transpusă în legislația națională prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 85/2024, publicat in Monitorul Oficial nr. 75/2024.

Scopul regulamentului european este de a armoniza raportarea companiilor și de a îmbunătăți disponibilitatea și calitatea datelor ESG (mediu, social și guvernanță). În plus, Directiva 2022/2464 este menită să înlocuiască Directiva NFRD (Non-Financial Disclosure Directive), care a introdus primele cerințe de raportare nefinanciară și a oferit un cadru pentru declarațiile nefinanciare (raportarea privind durabilitatea) ale companiilor care, la sfârșitul exercițiului financiar, depășesc criteriul detinerii unui numar mediu de 500 de salariați.

Ce este nou?

Noua reglementare introduce un cadru de standardizare a informațiilor ce trebuie comunicate de către societățile vizate, cu scopul de a face posibilă compararea informațiilor nefinanciare prezentate în țările UE.

Prin transpunerea acestei directive în legislația națională, legiuitorul a înlocuit termenul de "declaratie nefinanciară", utilizat anterior pentru acest tip de raportare, cu "raportarea privind durabilitatea". Ordinul definește "raportarea privind durabilitatea" ca fiind "comunicarea de informații referitoare la aspectele legate de durabilitate, îngloband factori de mediu, factori sociali, legați de drepturile omului și factori de guvernanță, inclusiv factori de durabilitate".

Date cheie și societăți vizate

Sunt vizate entitățile care aplică normele contabile, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 (societăți cotate).

Potrivit Ordinului nr. 85/2024, obligațiile de raportare privesc:

 • De la 1 ianuarie 2024 - entitățile de interes public1 , cotate sau nu, care se încadrează în categoria entitatilor mijlocii și mari, astfel cum sunt definite în Ordinul nr. 1802/20142  și care au în medie peste 500 de angajați, precum și entitățile de interes public care sunt societăți-mamă ale unor grupuri mari care au în medie peste 500 de angajați;
 • Începând cu 1 ianuarie 2025 - alte entități care depășesc criteriile definite de Ordinul 1802/2014, precum și societățile-mamă ale unui grup mare;
 • Începând cu 1 ianuarie 2028 - entitățile din țări terțe, sub rezerva respectării condițiilor stabilite în Directivă.

Conținutul raportării

Societățile trebuie să includă în raportul anual al administratorilor (al entitatilor mijlocii și mari), într-o secțiune distinctă, informații referitoare la:

 • modelul de afaceri și strategia entității (reziliența modelului de afaceri, oportunități pentru entitate în legătură cu aspectele legate de sustenabilitate, alte informații prezentate în temeiul art. 49212 din Ordinul 85/2024);
 • o descriere a obiectivelor, precizând termenele precise stabilite de companuie în ceea ce privește sustenabilitate (inclusiv, dacă este cazul, obiectivele absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puțin pentru perioada 2030 - 2050);
 • o descriere a rolului organelor de administratie, de conducere și de supraveghere în ceea ce privește aspectele legate de durabilitate, precum și a competențelor acestora pentru îndeplinirea acestui rol;
 • o descriere a politicilor de sustenabilitate ale companiei;
 • informații cu privire la existența unui mecanism de stimulare privind aspectele legate de durabilitate la dispoziția membrilor organelor de conducere și de supraveghere;
 • informații privind, printre altele, principalul impact negativ real sau potențial legat de operațiunile proprii companiei sau de produsele și serviciile sale, de relațiile sale de afaceri sau de lanțul său de aprovizionare etc.;
 • o prezentare a principalelor riscuri pentru entitate legate de aspectele legate de durabilitate (inclusiv relatiile de dependenta ale entității fata de aspectele legate de durabilitate);
 • indicatorii corespunzători pentru prezentarea informațiilor de mai sus trebuie și ei incluși.

Companiile mari și mijlocii, pe lângă informațiile incluse în raport, vor prezenta, de asemenea, demersurile facute pentru identificarea și colectarea informațiile incluse in raportul administratorilor.

Raportul privind dirabilitatea furnizat de filiala societății-mamă trebuie întocmit în conformitate cu normele adoptate de Comisia europeană în temeiul articolului 40b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost completată de Directiva (UE) 2022/2.464. Prin derogare de la această dispoziție, raportul poate fi întocmit, de asemenea, în conformitate cu standardele de raportare privind dezvoltarea durabilă adoptate de Comisia Europeană în temeiul articolului 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum a fost completată prin Directiva (UE) 2022/2.464.

Raportul administratorilor companiilor vizate de obligația de raportare trebuie întocmit în conformitate cu formatul electronic de raportare specificat la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018.

Note

1. Entităţi de interes public înseamnă societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi regiile autonome.

2, Care depășesc limitele a cel puțin două din următoarele criterii: a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro); b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept