Gruia Dufaut

FACILITĂȚI FISCALE: NOI REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

FACILITĂȚI FISCALE: NOI REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

Ultima actualizare: 13 iulie 2023

Procedura de acordare a facilitaților fiscale în domeniul construcțiilor, stabilită prin Ordinul ministrului finanțelor nr.1528/2022, a fost modificată prin Ordinul nr. 2044/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 607 din 3 iulie 2023.

Noile modificări se referă, pe de o parte, la modul de calcul al cifrei de afaceri al societăților ce desfășoară activități în domeniul susmenționat, iar, pe de altă parte, la veniturile lunare obținute de salariații acestor companii, pentru a pune în acord procedura cu modificările aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 370/2022 intrată în vigoare începând cu data de 23 decembrie 2022.

Noi modificări privind modalitatea de calcul a cifrei de afaceri

Potrivit noului Ordin, acordarea facilitaților fiscale pentru salariații din domeniul construcțiilor constituie responsabilitatea angajatorului sau a plătitorului de venituri, care poate fi o persoană fizică sau juridică, care desfășoară activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute expres la art. 60 pct.5 lit. a) din Codul fiscal și care îndeplinește cumulativ condițiile de acordare a facilitaților fiscale1 .

În acest sens, în vederea aplicării acestor facilitați fiscale, angajatorii trebuie să realizeze o cifră de afaceri din activitățile sus-invocate și alte activități specifice domeniului construcții în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală.

Conform noilor modificări, în cazul societăților deja existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cifra de afaceri se calculează în baza raportului dintre „cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcție” și „cifra de afaceri totală”, cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. În situația în care procentul rezultat din calculul raportului este de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, salariații vor beneficia de facilități fiscale pe durata anului în curs, cu respectarea condiției prevăzute la art.60 pct.5 lit. a) din Codul fiscal, pe toată perioada aplicării facilității fiscale.

În cazul societăților nou-înființate, indicatorii cu privire la „cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții” și „cifra de afaceri totală” se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru a beneficia de facilitați fiscale, raportul trebuie să fie de cel puțin 80%.

Reamintim că, în conformitate cu prevederile art. 60.pct 5 lit. b^1 din Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat începând din 23.12.2022 prin Legea nr. 370/2022, pentru determinarea procentului de 80% se utilizează următorii indicatori :

  • cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii (cuprinde numai veniturile din activitatea de construcţii desfăşurată pe teritoriul României, inclusiv de salariații detașați);
  • cifra de afaceri totală (cuprinde veniturile din întreaga activitate desfăşurată pe teritoriul României).

Prin urmare, procedura stabilită prin noul Ordin prevede aceiași indicatori, în acord cu textul Codului.

Noi modificări privind salariul minim brut

Conform noului Ordin, a fost supus modificării și salariul brut lunar pentru care salariații societăților care desfășoară activități în domeniul construcțiilor pot beneficia de facilitați fiscale până la 31 decembrie 2028 inclusiv.

Astfel, dacă până la adoptarea acestor modificări, procedura făcea trimitere la salariul brut lunar din domeniul construcțiilor de 3.000 de lei (aplicabil în 2022), noile dispoziții legale pun în acord facilitățile acordate cu noul salariu minim brut de bază stabilit în domeniul construcțiilor începând cu data de 1 ianuarie 2023, respectiv 4.000 de lei/lună, conform OUG. nr.168/2022.

Astfel, facilitatea se acordă:

  • În cazul contractului individual de muncă cu normă întreagă: venitul brut lunar este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 4.000 de lei/lunar;
  • În cazul contractului de muncă cu timp parțial: facilitățile fiscale se acordă numai dacă venitul brut lunar din salarii și asimilate salariilor este calculat proporțional cu salariul brut de încadrare pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi;
  • În situația în care o persoană fizică realizează venituri în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, în aceeași lună, la același angajator, și dacă venitul brut este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 lei, veniturile aferente acestor contracte se cumulează. În acest caz, facilitățile se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor care cumulate nu depășesc plafonul prevăzut la art.60 pct.5 lit. c) din Codul fiscal.

Noul ordin prevede, de asemenea, că pentru veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 4.000 de lei/lună, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca acestea să fie calculate la un salariu brut de încadrare cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani de minimum 4.000 lei/lună, fără a include îndemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program de lucru în medie de 165,333 de ore pe lună.


***

Notă

  1. Facilitățile fiscale pentru salariați constau în : scutirea de la plata impozitului pe venit (10%) și a contribuției CASS (10%), reducerea cotei de contribuție CAS (pensie), de la 25% la 21,25%. Angajații vizați de aceste facilități care trebuie să plătească contribuția la fondul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004, sunt scutite de plata acestei contribuții de 3,75%, în limita cotei menționate anterior. La rândul lor, angajatorii beneficiază de o reducere a contribuției asiguratorii pentru muncă de la 2,25% la 0,3375%. Conform dispozițiilor legale în vigoare la această dată, facilitățile se acordă până la 31 decembrie 2028.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept