Gruia Dufaut

FACILITĂŢI FISCALE PENTRU ANGAJATII DIN DOMENIILE AGRICOL SI ALIMENTAR

FACILITĂŢI FISCALE PENTRU ANGAJATII DIN DOMENIILE AGRICOL SI ALIMENTAR

Ultima actualizare: 27 iulie 2022

Procedurile de aplicare a facilitaților fiscale pentru lucrătorii din domeniile agricol şi din industria alimentară, care beneficiază de un salariu minim brut de bază de 3.000 lei pe lună, au fost publicate la începutul lunii iulie în Monitorul Oficial, odată cu aprobarea Ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 1.525 şi respectiv nr.1.528 din 29 iunie 2022.

Reamintim că, la fel ca în cazul salariaților din domeniul construcțiilor, legiuitorul a instituit prin Legea nr. 135 din 13 mai 2022 o serie de facilitați fiscale şi un salariu minim brut de încadrare de 3.000 lei pentru lucrătorii din sectorul agricol şi din industria alimentară, care au contract cu normă întreagă. Pentru salariații care au încheiate contracte cu timp parțial, facilitățile se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.

Pentru persoanele care obțin venituri asimilate salariilor, în baza unor contracte de administrare, de mandat şi altele, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la salariul brut de încadrare pentru 8 ore de muncă pe zi, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 lei. De notat, totuși, că începând cu data de 1 ianuarie 2023, facilitățile fiscale se vor aplica doar în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de muncă, nu și în baza unor contracte de administrare, de mandat sau altele.

Ca şi în cazul salariaților din construcții, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru activitățile prestate în sectorul agricol şi industria alimentară beneficiază până la 31 decembrie 2028 de facilitați fiscale, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile :

- Activitatea acestora se încadrează codurilor CAEN menționate la art. 60 pct. 7 din Codul Fiscal, respectiv :

  • cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe ; 011 - Cultivarea plantelor nepermanente ; 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente ; 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire ; 014 - Creşterea animalelor ; 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) ; 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare ;
  • • cod CAEN 10: Industria alimentară ;

- Realizează o cifră de afaceri din activităţile sus-menţionate în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.

Facilitățile fiscale se acordă doar pentru activitatea desfășurată în România, inclusiv persoanelor fizice detașate pe teritoriul României, dacă plătitorul de venituri la care sunt detașate desfășoară activități în sectorul agricol şi în industria alimentară şi dacă îndeplinește condițiile evocate mai sus.

Facilitățile fiscale NU se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.

Facilitățile fiscale pentru sectorul agricol şi industria alimentară, la fel ca şi în domeniul construcțiilor, constau în :

  • Scutirea de la plata impozitului pe venit ; potrivit OG nr. 16/2022, de la 1 august 2022, scade plafonul până la care se acordă facilitățile fiscale, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv.
  • Reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale ;
  • Exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate ;
  • Reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă ;
  • Scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă. 

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor la angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol şi în industria alimentară pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați fiscal la Registrul Comerțului începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri din activitățile sus-menționate se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv în luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiți / înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului şi data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activitățile sus-menționate se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Important

La determinarea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea în sectorul agricol / industria alimentară pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse se iau în calcul veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale şi a mărfurilor care sunt obținute din producția proprie.

Nu se iau in calcul veniturile din vânzarea de produse achiziționate în scopul revânzării.

Cifra de afaceri luată în calcul pentru aplicarea facilitaților este cifra de afaceri realizată pe bază de contract sau comandă din activități aferente codurilor CAEN prevăzute de Codul fiscal şi acoperă manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activități auxiliare necesare celor menționate de Codul fiscal art. 60 pct.7 (lit a). Cifra de afaceri cuprinde inclusiv producția realizată şi nefacturată.

Precizări cu privire la domeniul construcțiilor

Potrivit Ordinului nr. 1528/2022, în activitățile specifice domeniului construcțiilor sunt incluse lucrări de întreținere curentă şi/sau periodică a drumurilor, astfel cum sunt definite în Normativul privind întreținerea şi repararea drumurilor publice Ind AND 554-2002.

Cifra de afaceri luată în calcul pentru aplicarea facilitaților se poate referi şi la alte tipuri de contracte şi activități specifice destinate acestui sector, precum contracte de servicii sau de furnizare.

Totodată, OG nr. 16/2022 a modificat parțial modul de calcul al cifrei de afaceri. Astfel, pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie, raportarea nu se mai face la anul fiscal anterior, ci, la fel ca în cazul sectoarelor agricol si alimentar, se face la anul în curs, inclusiv luna în cursul căreia se aplică facilitatea fiscală.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept