Gruia Dufaut

LIBERA CIRCULAȚIE… INTRAREA IN ROMANIA A REPREZENTANTILOR OPERATORILOR ECONOMICI IN CONTEXTUL STARII DE ALERTA

LIBERA CIRCULAȚIE… INTRAREA IN ROMANIA A REPREZENTANTILOR OPERATORILOR ECONOMICI IN CONTEXTUL STARII DE ALERTA

Ultima actualizare: 12 februarie 2021

În contextul măsurilor de protecție sanitară vizând carantinarea pe o perioadă de 14 zile a cetățenilor (români sau străini) care sosesc pe teritoriul României din țările aflate pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat (disponibilă AICI), autoritățile au prevăzut o serie de excepții de la măsura carantinării pentru unii reprezentanți ai operatorilor economici și pentru persoanele ce dețin un rol important în derularea activității companiei.

De notat că starea de alertă a fost prelungită începând cu data de 12 februarie 2021 pentru o nouă perioadă de 30 de zile. Astfel, de la această dată, ora 00:00, persoanele care sosesc din țările / zonele / teritoriile cu risc epidemiologic ridicat au obligația prezentării certificatului unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data intrării în țară.

Mai jos regăsiți un rezumat cu principalele excepții de la măsura carantinării, care vizează anumite categorii de profesioniști :

  • Angajați / reprezentanți ai operatorilor economici români care au călătorit în afara țării pentru a negocia / semna contracte / acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, precum și un document care să justifice participarea la negocierea sau semnarea contractului/acordului comercial (Hotărârea CNSU nr. 36 din 21.07.2020 art. 3 alin. (1)) lit. z);
  • Angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcere în țară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național (Hotărârea CNSU nr. 36 din 21.07.2020 art. 3 alin. (1) litera l)) ;
  • Reprezentanți ai companiilor străine care au filiale / sucursale / reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național (Hotărârea CNSU nr. 36 din 21.07.2020 art. 3 al. (1) litera m);
  • Persoanele care intră în România pentru prestarea de activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service de echipamente și tehnologii în domeniul medical, științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, transport, precum și persoane care desfășoară activități profesionale specifice în domeniile respective, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale (Hotărârea CNSU nr.36 din 21.07.2020 art. 3 al. (1) litera n);
  • Lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățeni români angajați de operatori economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi (art. 1 alin. 4 lit. l) Decizia nr. 6 din 04.02.2021, modificată prin Decizia nr. 7 din 04.02.2021);
  • Persoanele care sosesc în România din țări/zone cu risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu mai puțin de 48 ore înainte de intrarea pe teritoriul României;
  • Persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de-a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la data intrării în România. Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doze se realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara țării (art. 1 alin. 4 litera b) din Hotărârea CNSU nr. 6 din 04.02.2021, modificată prin Hotărârea CNSU nr. 7 din 04.02.2021);
  • Persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la intrarea în țară (art. 1 alin. 4 litera c) din Hotărârea CNSU nr. 6 din 04.02.2021, modificată prin Hotărârea CNSU nr. 7 din 04.02.2021); 
  • Persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare (Hotărârea Guvernului nr 3 din 12 ianuarie 2021 de prelungire a stării de alertă în România, anexa 3 - art 2 alin (1) pct 3 litera d)).

DOCUMENTE DE PREZENTAT LA INTRAREA PE TERITORIUL ROMÂNIEI

În ciuda excepțiilor stabilite prin Hotărârile CNSU sau cele ale Guvernului, actele autorităților nu fac nicio mențiune expresă clară cu privire la totalitatea documentelor justificative de prezentat la cererea autorităților, rezumându-se la mențiuni de ordin general, cum ar fi de exemplu - documente care atestă raporturile contractuale etc.

În ceea ce privește intrarea în țară a șefii unor companii, ar fi util ca aceștia să aibă asupra lor de exemplu un extras din Registrul Comerțului care să facă dovada calității de administrator/asociat/acționar sau o atestare din partea companiei care să certifice statutul de CEO și caracterul indispensabil al prezenței lor, fără întârziere, la locul de muncă din România.

De asemenea, pentru reprezentanții operatorilor economici care pătrund pe teritoriul național pentru prestarea unor activități de punere în funcțiune, service sau mentenanță, documentele justificative ce ar putea fi prezentate ar putea fi : o adeverință din partea companiei care să ateste calitatea de salariat a persoanei respective cu o scurtă descriere a misiunii sale, precum și, eventual, un extras din contractul de prestări de servicii care să indice părțile din contract, obiectul acestuia și eventualele termene prevăzute pentru prestarea de servicii etc.

Fiecare situație ar trebui însă analizată de la caz la caz, pentru a se putea identifica documentele ce ar putea fi prezentate pentru invocarea vreunuia din cazurile de exceptare de la măsura carantinării stabilite prin hotărârile în vigoare. 

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept