Gruia Dufaut

MĂSURA ȘOMAJULUI TEHNIC PLĂTIT DE STAT REVINE

MĂSURA ȘOMAJULUI TEHNIC PLĂTIT DE STAT REVINE

Ultima actualizare: 13 octombrie 2021

Începând cu data de 4 octombrie și până la 31 decembrie 2021, indemnizațiile de șomaj tehnic acordate salariaților al căror contract de muncă a fost suspendat temporar, în baza art. 52 (1) lit. c) Codul Muncii, în contextul crizei Covid-19, vor putea fi decontate din nou de angajatori de la bugetul statului.

Această facilitate, care a fost acordată de stat pentru domeniile restricționate de pandemie conform OUG nr. 30/2020, încetase să se mai aplice din 30 iunie 2021, conform OUG 211/2020, după ce măsura fusese prelungită succesiv de la declanșarea pandemiei.

Potrivit OUG 111, publicată în Monitorul Oficial 945 din 4 octombrie 2021, într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeaşi perioadă din lună, pentru salariaţi diferiţi, decontarea indemnizaţiei de șomaj tehnic, cât și decontarea indemnizaţiei acordate în cadrul mecanismului Kurzarbeit pentru salariații al căror program de lucru a fost redus cu până la 80%, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj tehnic platită de stat, angajatorul trebuie să se regăsească într-una din situațiile următoare:

 • activitatea angajatorului a fost întreruptă, total sau parțial, în contextul creșterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;
 • activitatea angajatorului a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia salariaţilor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.

Prin urmare, astfel cum este formulat textul legal, cauza suspendării / reducerii activității angajatorului este condiționată în primul rând de situația sanitară - creșterea incidentei și măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de Guvern și nu de un motiv economic care ar genera o întrerupere /reducere activității (de exemplu, absența unor comenzi).

Indemnizația de șomaj tehnic

Indemnizația de șomaj tehnic acordată în baza art. 53 alin (1) lit c) din Legea 53/2003 se stabilește la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de salariat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract este activ pe perioada când primește indemnizație de șomaj tehnic, acesta nu beneficiază de indemnizaţia decontată de stat.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate, acesta beneficiază de indemnizaţia de somaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Câteva aspecte de ordin fiscal

Indemnizația de șomaj tehnic:

 • Poate fi suplimentată de angajator, în situaţia în care bugetul destinat plăţii cheltuielilor de personal permite acest lucru ;
 • Se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021 ;
 • Este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii;
 • Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute de Legea 227/2015. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj;
 • Pentru indemnizația decontată de stat nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă.

Formalități de îndeplnit de către angajator

Pentru a beneficia de indemnizația plătită de stat, angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a Municipiului Bucureşti în raza cărora îşi au sediul social, următoarele documente :

 • cerere semnată şi datată de reprezentantul legal ;
 • declaraţie pe propria răspundere ;
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului ce urmează să fi aprobat prin Ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a OUG 111/2021.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

După verificarea și aprobarea dosarului, plata indemnizaţiei se va face în cel mult 15 zile de la depunerea dosarului, către conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit.

Plata indemnizaţiei se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.

Alte categorii de persoane care beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic plătită de stat

 1. profesionişti reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare ;
 2. persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept