Gruia Dufaut

PARCURI INDUSTRIALE : FACILITĂȚI PENTRU INVESTITORI

PARCURI INDUSTRIALE : FACILITĂȚI PENTRU INVESTITORI

Ultima actualizare: 18 februarie 2022

Instalarea într-un parc industrial este, probabil, cea mai bună soluție pentru investitori, datorită stimulentelor disponibile, de la facilitățile fiscale până la accesibilitatea infrastructurilor, chirii mai mici plătite pentru terenuri, proceduri administrative simplificate sau scheme de ajutor de stat și de minimis disponibile.

Poate fi rezident al unui parc industrial orice operator economic, persoană juridică română și/sau străină, ONG, institut de cercetare sau altă entitate fără personalitate juridică, care desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică agroindustriale, logistice și inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial.

Baza legală pentru investițiile în parcuri industriale este rezentată de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. Această lege prevede avantajele de care beneficiază atât administratorul, cât și rezidenții parcurilor industriale, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în Ordinul nr. 2980/2013, modificat de Ordinul nr. 2056 din 30 decembrie 2021 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale (schemele de ajutor de minimis și ajutor de stat pentru investiții în parcuri industriale).

Ambele Scheme reglementate de Ordinul 2980/2013 cu modificările ulterioare se aplică până la data de 31 decembrie 2023.

Schema de ajutor de minimis este un mecanism de sprijin pentru investițiile realizate de companiile care operează în parcurile industriale. Schema de ajutor de stat susține investițiile inițiale realizate de companii. Cu toate acestea, această schemă de ajutor de stat nu oferă sprijin financiar pentru „proiectele mari de investiții”, adică investiții a căror valoare depășește 50 de milioane de euro.

Ajutoarele de minimis și de stat sus-menționate constau în :

  • Scutire de la plata impozitului/taxa pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial ;
  • Scutire de la plata impozitului / taxa pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial ;
  • Alte scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial ;
  • Alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.

Criterii de eligibilitate

Pentru a beneficia de ajutorul acordat în cadrul celor două scheme sus-menționate, trebuie îndeplinite cumulativ mai multe criterii dintre care unele sunt comune ambelor scheme.

Printre aceste criterii de eligibilitate comune menționăm:

  • Iși desfășoară activitatea într-un parc industrial;
  • Desfășoară o activitate economică ;
  • Nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, potrivit prevederilor din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinerilor în dificultate (2004/C244/02) ;
  • Nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată.

În plus, compania trebuie să obțină acordul de principiu din partea admionistrației publice locale pentru a beneficia de schema de ajutor de minimis / ajutor de stat.

Pentru a beneficia de ajutor de minimis o companie trebuie să îndeplinească condițiile susmenționate și să prezinte un studiu de fezabilitate sau un plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile.

Nu sunt eligibile pentru ajutorul de minimis companiile care au beneficiat deja în cursul anului fiscal curent și al celor doi ani fiscali anteriori de ajutoare de minimis peste nivelul intensității maxime menționate de legislația aplicabilă.

La rândul său, pe lângă îndeplinirea criteriilor de mai sus, solicitantul ajutorului de stat trebuie să facă dovada relizării unei investiții inițiale într-un parc industrial și că nu a mai solicitat și beneficiat de alte scheme de ajutor de stat sau ajutor de minimis pentru aceleași cheltuieli.

Legea precizează că o investiție inițială este: (I) O investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse nefabricate anterior în unitate sau o shimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente ; sau (II) achiziționarea de active legate direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziționată sau cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi.

Nici ajutorul de minimis si nici ajutorul de stat nu poate fi acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în anumite sectoare, cum ar fi pescuitul și acvacultura, producția agricolă primară sau prelucrarea și vânzarea de produse agricole.

Valoarea Ajutorului

Ajutorul de minimis se acordă companiilor localizate în parcuri industriale, in limita echivalentului in lei a 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 de euro (echivalent in lei) pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier.

Aceste regiuni sunt prevăzute în mod expres în schema de ajutor. Intensitatea ajutorului regional nu poate depăși 50 %, 35 %, 15 % sau 10 % din costul investiției, în funcție de perioada în care se acordă ajutorul de stat și de regiunea beneficiară. Intensitatea maxima ale ajutorului poate fi majorata cu maximum 20 puncte procentuale pentru întreprinderile mici și cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii.

Costuri eligibile

Costurile eligibile sunt costurile legate de activele corporale și necorporale utilizate de întreprinderea beneficiară. Costurile legate de TVA, taxe, avize, comisioane, ambalare, transport, punere în funcțiune sau instruirea personalului în vederea utilizării activelor achiziționate nu sunt eligibile. Pentru intreprinderile mari, costurile legate de activele necorporale sunt eligibile doar până la 50% din costul total al investiției inițiale.

La sfârșitul anului 2021, România avea 101 parcuri industriale răspândite în toată țara, cu o concentrare semnificativă în județele Prahova (16), Cluj (12), Brașov (9) și Bihor (7). Dintre aceste parcuri industriale, 19 erau parcuri industriale de tip Greenfield.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept