Gruia Dufaut

PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE ȘI FISCALE ÎN VIGOARE ÎN 2021

PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE ȘI FISCALE ÎN VIGOARE ÎN 2021

Ultima actualizare: 7 ianuarie 2021

Anul 2021 vine cu numeroase modificări legislative și fiscale, și cu prelungirea unor termene care vizează, în principal, susținerea activității economice a companiilor, în contextul pandemiei de COVID-19.

În cele ce urmează vă prezentăm câteva dintre principalele măsuri legislative și fiscale aplicabile în 2021.

DREPTUL MUNCII

 • Plata indemnizației de șomaj tehnic decontată de stat, până la 30 iunie 2021

Angajații a căror activitate a fost suspendată la inițiativa angajatorului, în contextul crizei COVID-19, au dreptul la plata unei indemnizații în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut (5.429 lei).

Conform OUG nr. 120/2020, indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea salariatului a fost suspendată și este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 (Codul fiscal).

Măsura, în vigoare din aprilie 2020, a fost prelungită până la 30 iunie 2021, prin OUG nr. 211 din 4 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1189 din 7 decembrie 2020.

 • Reducerea timpului de muncă în contextul declarării stării de alertă

Angajatorul poate reduce, în anumite condiții, cu maximum 50% timpul de lucru al angajaților, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare pe lună.

Angajații afectați de această măsură au dreptul la plata unei indemnizații de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv lucrate, ca urmare a reducerii programului de lucru.

Această indemnizație vine în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. Legea nr. 282/2020 a prelungit aplicabilitatea acestei măsuri pentru o perioadă de până la 3 luni, după încetarea stării de urgență / alertă.

 • Beneficii pentru angajarea șomerilor de peste 50 de ani și a tinerilor

Conform OUG nr. 220/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020, angajatorii care încadrează în muncă, în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, persoane cu vârsta de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență / de alertă sau persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani, primesc lunar timp de 12 luni, 50% din salariul salariatului, dar nu mai mult de 2.500 lei/salariat.

Pentru a beneficia de această măsură, angajatorul trebuie să păstreze raportul de muncă cel puțin 12 luni ulterioare celor 12 luni pentru care a primit subvenția de la stat.

 • Subvenția pentru zilieri, accesibilă până la 30 iunie 2021

La alegerea beneficiarului de lucrări, zilierii pot primi pentru o perioadă de 3 luni o sumă de la bugetul de stat reprezentând 35% din remunerația cuvenită pentru ziua de lucru.

Condiția pentru a primi această remunerație este ca aceste persoane să colaboreze cu unități care activează în domeniile reglementate de art. 13 din Legea nr. 52/2011 și a căror activitate a fost afectată de întreruperea sau restrangerea activității ca urmarea a virusului SARS-CoV-2.

Indemnizația se acordă de către beneficiarul de lucrări din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, urmând a fi decontată de către acesta din bugetul de stat. Indemnizația este supusă imozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, potrivit Legii nr. 227/2015. Măsura acordării acestei subvenții de către stat a fost prelungită până la 30 iunie 2021.

 • Subvenția pentru salariații încadrați cu contract de muncă pe perioadă determinată, accesibilă până la 30 iunie 2021

OUG nr. 220/2020 extinde, de asemenea, până la 30 iunie 2021 posibilitatea angajatorului de a primi, pentru o perioadă de 3 luni, o subvenție pentru reîncadrarea în muncă a salariaților încadrați cu contract de muncă pe perioada determinată de minim 3 luni, cu program normal de 8 ore pe zi. Subvenția brută este de 41,5% din salariul brut de încadrare al salariatului vizat, fără a depăși 41,5% din salariul mediu brut din anul 2020.

 • Concediu plătit pentru părinți pentru supravegherea copiilor ale căror cursuri școlare se desfășoară doar online

Prin OUG nr. 220/2020 s-a extins până la data de 30 iunie 2021 posibilitatea acordării, în anumite condiții, a unor zile libere plătite acelor salariați ai căror copii (sub 12 ani / 26 anii pentru copiii cu dizabilități) urmează o formă de școlarizare, în cazul căreia a fost suspendată prezența fizică în cadrul unităților de învățământ.

Indemnizația brută care se acordă este 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Această indemnizație este plătită în prima etapă de angajator din bugetul propriu și poate fi recuperată ulterior de la stat.

 • Suspendarea contractului de muncă ca urmare a decretării stării de urgență a fost introdusă în Codul Muncii

Legea nr. 298/2020 din 24 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1293 din 24 decembrie 2020, a introdus un nou articol în Codul muncii, care stipulează că, în cazul suspendării temporare și / sau reducerii activității ca urmare a decretării stării de urgență, angajații afectați de această măsură, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toata durata menținerii stării de urgență.

Angajatorul poate suplimenta această indemnizație cu o sumă reprezentând diferența până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de salariatul vizat. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

FISCALITATE

 • Nou termen pentru rambursarea anticipată a TVA: 31 martie 2021
 • Creșterea de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei a plafonului CA (pe anul precedent) până la care o firmă înregistrată în scopuri de TVA aplică TVA la încasare (Legea nr. 296/2020)
 • Nou termen pentru depunerea declarației unice: 25 mai 2021

Termenul limită pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și termenul de plata al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice au fost anterior stabilite pentru 15 martie 2021. Aceste obligații au fost acum amânate până la 25 mai 2021.

 • Scutire de la plata impozitului specific pentru sectorul HoReCa

Potrivit OUG nr. 226/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1332 din 21 decembrie 2020, pentru anul 2021, contribuabilii care datorează impozitul specific, în conformitate cu Legea nr. 170/2016 (restaurante, hoteluri, pensiuni etc.), nu datorează impozit specific pentru 90 de zile începând cu 1 ianuarie 2021.

Pentru a beneficia de această măsură, contribuabilii calculează în mod corespunzător impozitul specific prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și cele 90 de zile de scutire de la plata impozitului.

 • Facilități fiscale privind ajutorul acordat telesalariaților

Conform Legii nr. 296/2020 de modificare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1269 din 21 decembrie 2020, cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim (pentru plata utilităților, achiziționarea de mobilier sau echipamente de birou etc.), sunt considerate cheltuieli deductibile în limita unui plafon lunar de 400 lei per angajat, corespunzător numărului de zile din luna în care salariatul desfășoară activitate în regim de telemuncă. Aceste sume pot fi acordate fără obligația ca angajatul să prezinte documente justificative. 

 • Prelungirea voucherelor de vacanță emise în 2019 și 2020

Valabilitatea voucherelor de vacanță emise în perioada martie 2019 și noiembrie 2020 a fost prelungită până la 31 decembrie 2021.

De amintit că voucherele de vacanță pot fi acordate în baza OUG nr. 8/2009 de către angajator pentru acoperirea costurilor aferente efectuării concediului de odihnă de către salariat. Nivelul maxim al sumelor ce pot fi acordate sub formă de vouchere de vacanță reprezintă contravaloarea a maximum 6 salarii de bază minime brute pe țară / salariat.

 • Scutirea de la plata TVA

Livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID-19, precum și serviciile de vaccinare și testare aferente, efectuate până la data de 31 decembrie 2022, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere.

Scutirea de TVA se aplică doar pentru livrarea dispozitivelor medicale pentru diagnosticul in vitro al COVID-19 care sunt în conformitate cu cerințele europene.

Sunt scutite de TVA si achizițiile intracomunitare de Remdesivir, efectuate până la data de 31 decembrie 2022, în baza contractului-cadru semnat pe 7 octombrie 2020 de Comisia Europeană cu societatea farmaceutică Gilead pentru livrarea de Veklury, denumirea comercială a Remdesivir.

 • Suspendarea aplicării de sancțiuni pentru comercianți în cazul caselor de marcat

Sancțiunile ce pot fi aplicate operatorilor economici care încalcă obligația conectării caselor de marcat la serverele ANAF sunt suspendate până la 31 martie 2021, potrivit OUG no. 226/2020. Totodată, s-a prelungit până la 31 decembrie 2021 data limită până la care operatorii economici au obligația de a dota cu aparate de marcat electronice fiscale automatele comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și acceptatoarele de bancnote sau monede.

 • Efectele măsurilor de executare silită

In perioada 14 mai – 15 decembrie 2020 inclusiv, precum și în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal privind anularea obligațiilor fiscale accesorii și care fac obiectul unor măsuri de executare silită cu poprire pot, până la 31 martie 2021, să efectueze plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate (altele decât cele reprezentând obligații de plată care fac obiectul amânării la plată în vedere anularii). 

 • Menținerea plafonului de preț la livrarea locuințelor de maximum 120 m2 pentru aplicarea TVA de 5%

În 2021, cota de TVA de 5% în vigoare pentru livrarea locuințelor cu suprafața utilă de maximum 120 m2, fără anexe, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei (fără TVA) se menține.

Astfel, creșterea plafonului de preț, de la 450.000 lei, la echivalentul în lei a 140.000 euro, prevăzută în Legea nr. 296/2020, a fost amânată până la data de 1 ianuarie 2022, prin OUG nr. 226/2020. 

 • Consolidarea fiscală la nivel de grup

Potrivit Legii nr. 296/2020, firmele care fac parte din același grup își pot recupera pierderile prin compensare cu profiturile făcute de alte firme din grup; acestea au astfel posibilitatea de a calcula și plăti un impozit consolidat pe profit grupului.

Această facilitate este accesibilă persoanelor juridice române care îndeplinesc o serie de condiții, printre care : (i) fac parte dintr-un Grup (condiția minimă este să dețină un drept de vot sau o participare la capital de 75%, pe o perioada neîntreruptă de cel puțin un an), (ii) este plătitoare de impozit pe profit; (iii) nu este în dizolvare / lichidare; (iv) nu este prezentă și într-un alt grup fiscal în domeniului impozitului pe profit.

Perioada de aplicare a sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit este de 5 ani fiscali, calculați începând cu primul an al aplicării sistemului de consolidare fiscală și până la desființarea grupului fiscal, iar sistemul este opțional.

Fiecare membru al grupului fiscal care optează pentru consolidare fiscală trebuie să determine individual rezultatul fiscal, în timp ce rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se calculează trimestrial / anual, cumulat de la începutul anului fiscal.

Declararea și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează de persoana juridică responsabilă, până la termenul limită de depunere a declarației privind impozitul pe profit.

Fiecare membru al grupului fiscal are obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer care va cuprinde atât tranzacțiile desfășurate cu membrii grupului fiscal, cât și cu entitățile afiliate din afara grupului fiscal. Dosarele prețurilor de transfer întocmite de fiecare membru al grupului fiscal vor fi prezentate de către persoana juridică responsabilă.  

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept