Gruia Dufaut

REGULI SIMPLIFICATE PENTRU DETAȘAREA MUNCITORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA

REGULI SIMPLIFICATE PENTRU DETAȘAREA MUNCITORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA

Ultima actualizare: 21 februarie 2024

Peisajul economic românesc se transformă sub influența continuă a migrației forței de muncă. În acest context, încadrarea și detașarea cetățenilor străini în România devin subiecte de maxim interes pentru angajatori, care trebuie să țină cont de o legislație aflată într-o dinamică continuă.

Astfel, ultima modificare legislativă a fost adusă de Ordonanța Guvernului nr. 6 din 25 ianuarie 2024 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2014, care instituie posibilitatea ca avizul de angajare sau detașare necesar încadrării în muncă a cetățenilor străini să poată fi transmis solicitantului și în format electronic. De asemenea, actul normativ a introdus o modificare în privința regimului sancționator, în favoarea angajatorilor.

Contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România se stabilește anual prin Hotărâre de guvern, la propunerea ministerului Muncii. Pentru 2024 contingentul este de 100.000 de persoane.

Reamintim că, potrivit legislației în vigoare, sunt considerați cetățeni străini, cetățenii din afara statelor membre ale UE sau SEE.

În cele ce urmează reamintim câteva elemente cheie cu privire la parcusul de urmat în privința încadrării în muncă sau detașării pe teritoriul României a lucrătorilor străini.

Avizul de angajare

Obținerea avizului de angajare pentru lucrătorii străini este primul și cel mai important pas. Demersul obținerii respectivului document de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) revine angajatorului care are obligația depunerii unui dosar din care să reiasă că străinii ce urmează a fi angajați îndeplinesc o serie de condiții.

- Condiții generale: de exemplu, să nu fie vizați de interdicția intrării pe teritoriul României sau în spațiul Shengen;

și

- Condiții specifice, între care : (i) condiții privitoare la studii, dacă funcția pe care o va ocupa impune anumite condiții de studii sau de formare profesională, (ii) persoana să nu aibă cazier, (iii) angajatorul a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, un cetăţean al unui alt stat membru al UE, SEE sau al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României, (iv) angajatorul să nu aibă obligații fiscale restante).

Pentru a face dovada îndeplinirii acestor condiții, angajatorul trebuie să depună o serie de documente, între care:

 • oferta de angajare;
 • fișa postului viitorului angajat;
 • curiculum vitae;
 • cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;
 • organigrama companiei;
 • adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional angajatorul;
 • acte ale societații din care să reiasă îndeplinirea obligatiilor legale;
 • acte din care să reiasă că viitorul angajat deține, după caz, calificările necesare (de exemplu . documentul de autorizare prevăzut de lege)

Avizul de angajare, astfel cum este definit de legislație, este documentul oficial care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie. Cetățenii străini pot fi angajați în România ca lucrători permanenți, lucrători stagiari, lucrători sezonieri, lucrători au pair sau lucrători transfrontalieri.

Prin excepție de la regula generală sus-amintită, obținerea avizului de angajare nu este obligatorie într-o serie de cazuri menționate de OG nr. 25/2014, între care amintim:

 • Pentru străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;
 • Pentru străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română care fac dovada în acest sens;
 • Pentru străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;
 • Pentru străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei sau pentru studii (aceștia pot fi încadrați doar cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi);
 • Pentru solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România;
 • Pentru străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă în României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial;
 • Pentru cetăţenii din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.

Străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, exceptând cazul lucrătorului sezonier, poate ocupa un nou loc de muncă la acelaşi angajator sau la alt angajator oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic, sau a Cărţii albastre a UE. Pentru eliberarea unui nou aviz de angajare se depune şi cazierul judiciar al străinului eliberat de autorităţile române.

Avizul de detașare

De asemenea, străinii pot desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrători detaşaţi sau lucrători ICT, în baza avizului de detaşare obţinut de beneficiarii prestării de servicii (companii din România).

Ca și în cazul avizului de angajare, legea prevede o serie de excepții în care efectuarea unui demers pentru obținerea avizului nu este necesară.

Astfel, pot munci pe teritoriul României ca lucrători detaşaţi, fără obţinerea avizului de detaşare, între alții:

 • străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;
 • străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state.

Străinii, titulari ai unui permis ICT eliberat de un alt stat membru al UE, pot desfăşura activităţi în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători ICT de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România a cererii de eliberare a avizului de detaşare.

Procedura pe lângă IGI pentru obținerea avizului de detașare este destul de asemănătoare cu cea pentru obținerea avizului de angajare.

***

Atât cererea pentru eliberarea avizului de angajare cât și cea pentru eliberarea avizului de detaşare se depune de către angajator / beneficiarul prestării de servicii la oricare dintre formaţiunile teritoriale ale IGI. Termenul pentru soluționarea cererii este 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Cererea de eliberare a avizului de angajare formulată de angajatorul unui posesor de Carte albastră a UE, obţinută într-un alt stat membru, se soluţionează în termen de 15 zile de la data primirii.

La depunerea cererii pentru eliberarea avizelor de angajare / detaşare, se plăteşte un tarif în lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al BNR valabil la data efectuării plăţii. Un tarif redus este prevăzut în cazul lucrătorilor sezonieri. În situaţia refuzului de eliberare a avizului de angajare / detaşare, angajatorul / beneficiarul prestării de servicii îşi recuperează tariful plătit, în condiţiile legii.

Avizul de angajare / detaşare poate fi anulat de IGI în cateva situatii:

 • se constată ulterior că la data eliberării avizului de angajare/detaşare nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în acest sens;
 • se constată ulterior că avizul de angajare/detaşare a fost obţinut pe baza unor documente false sau falsificate;
 • angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu se prezintă la IGI în vederea ridicării avizului de angajare/detaşare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluţionarea cererii, sau solicită în mod expres anularea avizului de angajare/detaşare înainte de obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare de către străin;
 • se constată că până la obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a avizului de angajare/detaşare.

De reținut că doar în baza avizului de angajare / detașare, cetățeanul străin nu poate intra pe teritoriul României, acesta trebuind să obțina și viza de intrare în țară care va atesta dreptul de ședere temporarp în scop de muncă pentru maximum 3 luni. După intrarea pe teritoriul României, cetățeanul străin va trebui să își obțină de la IGI prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă.

Drepturi și responsabilități

Străinii care locuiesc legal în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte.

Lucrătorii străini beneficiază, astfel, de salarii minime garantate și condiții de muncă similare cu cei români, inclusiv drepturile la asigurări de sănătate și de protecție socială.

În cazul detașării, angajatorii care îi detașează pe teritoriul României, dar și cei care îi primesc au o responsabilitate solidară pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor lucrătorilor detașați.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept