Gruia Dufaut

SALARIUL MINIM BRUT PE ȚARĂ ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE OBLIGATORII ÎN 2023

SALARIUL MINIM BRUT PE ȚARĂ ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE OBLIGATORII ÎN 2023

Ultima actualizare: 13 decembrie 2022

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se majorează, începând cu data de 1 ianuarie 2023, de la 2.550 Lei pe lună la 3.000 Lei pe lună, pentru o normă întreagă de 165,333 ore pe lună, respectiv 18,14 Lei/oră, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1447/2022.

În sectorul construcțiilor, salariul minim brut de bază se majorează, de asemenea, de la 3.000 Lei pe lună la 4,000 Lei pe lună, potrivit OUG 168/2022, publicată în Monitorul Oficial din 9 decembrie 2022. Creșterea salariului minim diferențiat nu se aplică și lucrătorilor din agricultură și din industria alimentară, în cazul cărora se menține salariul minim brut garantat în plată de 3.000 Lei pe lună.

Salariul de bază minim brut la nivel naţional este definit ca fiind cel mai mic salariu de bază ce poate fi acordat unui salariat angajat în baza unui contract individual de muncă pentru o normă întreagă.

Stabilirea unui salariu de bază mai mic decât cel prevăzut în Hotărârea Guvernului sus-menţionată constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 Lei la 2.000 Lei.

În plus, potrivit art. 164 din Codul muncii, de la 1 ianuarie 2022, salariul minim brut poate fi acordat unui salariat (angajat după data de 1 ianuarie 2022) pe o perioadă de maximum 24 de luni de la încheierea contractului de muncă. La sfârșitul acestei perioade, angajatorul este obligat să majoreze salariul brut de bază, fără însă ca legea sa prevadă vreun cuantum minim obligatoriu în acest caz.

În consecinţă, pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, care primesc un salariu mai mic decât cel prevăzut în lege, este necesară majorarea acestuia la 3.000 Lei, respectiv 4.000 Lei, începând cu 1 ianuarie 2023. Având în vedere că această modificare este impusă în conformitate cu articolul 17 aliniatul 5 din Codul muncii, nu este obligatorie încheierea unui act adițional la contractul de muncă.

Din perspectivă fiscală, cota de impozitare a veniturilor salariale rămâne de 10%, cu precizarea că există anumite categorii de salariați - cum ar fi programatorii (pentru integralitatea veniturilor) sau lucrătorii din construcții, agricultură și industria alimentară - care sunt scutiți de la plata impozitului în limita a 10.000 Lei brut.

În cazul salariaților încadrați cu salariul minim brut de 3.000 Lei pe lună, angajatorul va calcula și plăti contribuțiile la asigurările sociale doar pentru suma de 2.800 Lei, diferența de 200 Lei fiind exonerată de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale, în următoarele condiții :

  • Salariul brut de bază este de 3.000 Lei pe lună; salariul brut de bază nu este diminuat în perioada cuprinsă între 09.12.2022 (data intrării în vigoare a OUG nr. 168/2022) și 31.12.2023.
  • Venitul lunar brut realizat de salariat (inclusiv eventuale prime, plata orelor suplimentare etc.) nu depășește 4.000 Lei.

Ca și până acum, impozitul datorat de salariat se calculează și se reține la sursă de către angajator,  care va plăti sumele corespunzătoare direct către bugetul statului.

Vă prezentăm mai jos un tabel cu nivelul contribuțiilor la asigurările sociale obligatorii pentru anul 2023 :

CONTRIBUȚII SALARII

DECEMBRIE 2022

IANUARIE 2023

Asigurări sociale de stat (CAS) – pensii (1) (2)

25%

25%

Asigurări sociale de sănătate(3)

10%

10%

TOTAL (1)

35%

35%

CONTRIBUȚII ANGAJATOR

DECEMBRIE 2022

IANUARIE 2023

Contribuția asiguratorie pentru muncă (4)

2,25% 

2,25%

TOTAL (2)

2,25%

2,25%

TOTAL (1) + (2)

37,25% 

37,25%
(1) Acest procent cuprinde și cota de 3,75% aferentă contribuției la fondul de pensii administrat în regim privat; conform prevederilor legale, persoanele care contribuie la un fond de pensii public în administrare privată pot opta, după o contribuție de 5 ani la respectivul fond de pensii, fie pentru distribuirea procentului de 3,75% către acest fond, fie pentru distribuirea acestuia către fondul de pensii public administrat de stat. Pentru salariații din construcții, agricultură și industria alimentară, se plătește o contribuția la CAS redusă cu 3,75% (deci la nivelul de 21,25%), în perioada 01.01.2019 – 31.12.2028.

(2) De la 1 ianuarie 2018, pentru salariații care își desfășoară activitatea în condiții deosebite de muncă, respectiv în condiții speciale, angajatorul plătește o contribuție la CAS de 4% din venitul brut realizat de salariat, respectiv o contribuție de 8%;

(3) Angajații din domeniile construcții, agricultură și industrie alimentară sunt scutiți de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

(4) Angajatorii din construcții și anumite domenii conexe, agricultură și industria alimentară sunt scutiți de la plata contribuției asiguratorie pentru muncă (2,25%), pentru angajații scutiți de la plata impozitului pe venit.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept