Gruia Dufaut

RO E-FACTURA: UN NOU INSTRUMENT DIGITAL PENTRU OPERATORII ECONOMICI

RO E-FACTURA: UN NOU INSTRUMENT DIGITAL PENTRU OPERATORII ECONOMICI

Ultima actualizare: 7 decembrie 2021

Necesitatea României de a se alinia la exigențele legislației europene în procesul de digitalizare se concretizează prin crearea unui sistem la nivel național transparent de transmitere / recepție a facturilor electronice denumit Registrul național RO e-Factura.

Scopul adoptării unei astfel de măsuri a vizat reducerea evaziunii fiscale. Pot utiliza acest sistem emitenții facturii electronice, cât și destinatarii săi, cu condiția înregistrării lor în sistemul Registru național e-Factura.

Emitenții facturii electronice sunt operatori economici privați (societăți comerciale, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) care pot utiliza acest sistem pentru a transmite factura electronică altor operatori economici, unei autorități contractante, precum și oricărei alte entități care primește factura electronică.

Ordonanța de urgență nr. 120/2021 reglementează structura facturii electronice, modalitatea de utilizare a Sistemului național prin descrierea regulilor generale de transmitere, recepționare și prelucrare a facturii electronice. Ordinul nr. 1713/2021 reglementează modalitatea de înscriere a operatorilor economici în Registrul național RO e-Factura.

1. Conținutul facturii electronice

Factura electronică conține elementele obligatorii pentru o factură emisă în regim obișnuit conform prevederilor Codului Fiscal însă există și elemente suplimentare precum : informații privind beneficiarul plății, referirea la contractul de achiziții publice/sectoriale, de concesiune de lucrări și servicii, precum și, după caz, la contractul de achiziții publice în domeniile apărării și al securității.

Factura electronică trebuie să fie însoțită de semnatura electronică a Ministerului Finanțelor. Aplicarea semnăturii atestă primirea facturii în sistemul național RO e-Factura. Scopul semnăturii electronice a Ministerului Finanțelor este de a nu permite intervenții asupra conținutului facturii.

Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul național privind factura electronică e-Factura.

Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul național. Dacă destinatarul are obiecții la o factură electronică, va înștiința emitentul prin înscrierea unui mesaj în acest sens, inclusiv în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Operatorii economici nerezidenți pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială între un operator economic și o autoritate contractantă, respectiv între doi operatori economici privați.

2. Factura electronică transmisă între un operator economic și o autoritate contractantă în domeniul achizițiilor publice

Operatorii economici au un drept de opțiune pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

După exprimarea opțiunii, prin transmiterea formularului 084 și înregistrarea în sistemul național, operatorul economic are obligația de a emite doar facturi electronice și de a utiliza acest sistem către toți destinatarii, cu excepția facturilor emise în baza contractelor de achiziție publică care se referă la securitatea națională.

Destinatarul facturii este reprezentat de autoritatea contractantă, entitatea contractantă sau unitatea de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens.

Destinatarul facturii electronice este obligat să o recepționeze și să o verifice. Prelucrarea facturii electronice de către destinatari se poate realiza exclusiv în format electronic, prin utilizarea aplicațiilor informatice.

3. Factura electronică transmisă între doi operatori economici privați

Emitentul facturii va avea un drept de opțiune pentru transmiterea către destinatar a facturii electronice în sistemul național privind factura electronică. Se va înregistra în Registrul operatorilor, prin completarea și transmiterea Formularului 084 prin mijloace de transmitere la distanță. Din momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.

Operatorul economic este considerat înscris în Registrul național e-Factura, începând cu data de întâi a lunii următoare transmiterii Formularului 084.

Operatorul economic poate să exercite dreptul de renunțare la cererea de înregistrare inițială. Dreptul de renunțare poate fi exercitat până la data înscrierii operatorului economic în Registrul național, respectiv data de întâi a lunii următoare transmiterii cererii de înregistrare.

4. Informații ce se pot obține din Registrul RO e-Factura

Registrul RO e-Factura permite accesul la următoarele informații: denumirea/numele, prenumele și adresa la care își are domiciliul fiscal fiecare operator care figurează în Registru, dacă este înscris sau nu în acest registru la data solicitată de către persoanele interesate. În acest sens, se va introduce codul de identificare fiscală pentru operatorul economic căutat iar Registrul RO e-Factura va emite un mesaj de informare având datele precizate anterior.

Concluzii

Măsurile descrise anterior contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri, în contextul evoluției imprevizibile a pandemiei, precum și la alinierea României la planurile de acțiune ale Uniunii Europene prin implementarea unui sistem integrat, transparent și accesibil.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept