Gruia Dufaut

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII: MAI MULȚI POSIBILI BENEFICIARI ÎN SECTORUL IT

SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII: MAI MULȚI POSIBILI BENEFICIARI ÎN SECTORUL IT

Ultima actualizare: 2 februarie 2023

Noi categorii de salariați din domeniul IT, angajați cu contract individual de muncă, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii și asimilate salariilor începând cu data de 1 ianuarie 2023, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 1252/2022 a Ordinului nr. 21813/6421/2246/4433/2022.

Noul ordin, care abrogă reglementarea în vigoare din 2018, adaugă în lista specialiștilor din domeniul IT1 care beneficiază de această scutire de impozit și funcția de inginer de dezvoltare de produse software, cu condiția ca acesta să fie angajat de către un operator economic român al cărui obiect de activitate2 include crearea de programe pentru calculator și să îndeplinească câteva condiții, ce vor fi prezentate în cele ce urmează.

Ordinul susmenționat extinde, de asemenea, acest beneficiu fiscal și la angajații rezidenți străini (rezidenți non-UE) angajați în companiile românești, cu condiția ca aceștia să fi obținut echivalarea sau recunoașterea diplomelor, precum și la angajații din instituțiile publice pentru perioada în care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator. Totodată, angajații detașați la un operator român pot beneficia de acest avantaj, atât timp cât îndeplinesc condițiile referitoare la funcția ocupată și la studiile efectuate, iar salariul este plătit de angajatorul român.

Angajatorii, la rândul lor, beneficiază indirect de acest avantaj, datorită diferenței mici dintre salariul brut pe care îl oferă și salariul net primit de angajații lor. Astfel, aceștia pot avea o masă salarială mai mică datorită salariilor brute mai mici și/sau pot atrage mai ușor dezvoltatori talentați datorită unui salariu net atractiv.

Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii

Pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor angajații operatorilor economici, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • Posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile și activitățile menționate în anexa Ordinului sus-evocat;
  • Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
  • Deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;
  • Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
  • Veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.

Această condiție nu se aplică societăților care se înființează în cursul anului fiscal, nici pentru anul înființării, nici pentru anul fiscal următor.

Reamintim că angajatorul este cel care trebuie să analizeze dacă angajatul este sau nu eligibil pentru un astfel de beneficiu fiscal și să întocmească dosarul cu documentele justificative pentru fiecare angajat în parte.

Note: 

  1. Această listă conține între altele funcțiile de: administrator de baze de date, analust, inginer de sisteș în informatică, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de système informatice, programator de sistem informatic etc.
  2. Cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept