Gruia Dufaut

VÂNZAREA TERENURILOR AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN: PROCEDURA DE CALCUL ȘI PLATĂ A IMPOZITULUI SUPLIMENTAR

VÂNZAREA TERENURILOR AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN: PROCEDURA DE CALCUL ȘI PLATĂ A IMPOZITULUI SUPLIMENTAR

Ultima actualizare: 9 februarie 2023

Așteptată cu scopul de a debloca tranzacțiile cu terenuri agricole situate în extravilan, procedura care reglementeaza modul de calcul și plata impozitului suplimentar de 80% datorat, în anumite condiții, la vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan sau a pachetului de control al unei societăți deținătoare de astfel de terenuri, a fost aprobată prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și finanțelor publice nr. 396/2022/883/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 93 din 2 februarie 2023.

Reamintim că OUG nr. 104/20221 a adus o serie de modificări importante cu privire la legislaţia aplicabilă în domeniul vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, introducând, între altele, obligația plății unui impozit suplimentar de 80% în următoarele situații:

  • La revânzarea terenurilor agricole situate în extravilan înainte de împlinirea termenului de 8 ani de la cumpărarea acestora ;
  • In cazul vânzării directe sau indirecte a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan și care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora, în măsura în care vânzarea are loc înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărarea oricăruia dintre aceste terenuri;
  • In situația în care o persoană juridică deţine în proprietate terenuri agricole situate în extravilan, ca urmare a unui aport în natură adus de persoana care înstrăinează pachetul de control, înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea terenurilor.

Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

Impozitul suplimentar de 80%2 se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului notarial de vânzare a terenului agricol situat în extravilan. Acesta se declară de către notarul public integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat, conform legii.

Impozitul poate fi plătit de către contribuabil, fie la sediul biroului notarului public, în numerar sau prin intermediul unui terminal POS, fie prin virament bancar, în contul biroului notarial.

Documentul de plată a impozitului de către contribuabil trebuie menţionat în încheierea de autentificare.

Procedura ofera inclusiv detalii necesare cu privire la :

  • Declararea impozitului de catre notarii publici ;
  • Modelul chitanţelor ce vor fi utilizate de către notarii publici la încasarea impozitului în numerar ;
  • Contul în care se plătește de notarul public impozitul și modul de deschidere a acestuia ;
  • Modul de distribuire a sumelor către fiecare unitate administrativ-teritorială destinatară.

Potrivit procedurii, nu se percepe impozit în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan dobândite prin moştenire, partaj sau alte acte juridice de dobândire, cu excepţia contractului de vânzare.

Vânzarea pachetului de control al societății

În cazul înstrăinării prin vânzare a pachetului de control al unei societăți, impozitul suplimentar de 80% se aplică asupra valorii totale, calculată prin însumarea diferenţelor pozitive aferente terenurilor dobândite cu cel mult 8 ani înainte de înstrăinarea pachetului de control, fără a lua în calcul diferenţele negative, în situaţia în care persoana juridică are în proprietate mai multe terenuri agricole situate în extravilan.

Daca dispozițiile legale aveau până acum un anumit grad de incertitudine cu privire la terenurile a caror valoare este luată în calcul la stabilirea venitului ce urmează a fi declarat, procedura clarifică acest aspect și prevede, în mod expres, că este vorba de terenurile dobândite cu cel mult 8 ani înainte de înstrăinarea pachetului de control.

- Termenul pentrun declararea venitului obținut : maximum 10 zile de la data transferului.

- Termenul de plată a impozitului suplimentar : 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere3.

În cazul în care transferul dreptului de proprietate se realizează prin hotărâre judecătorească, instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri rămase definitive comunică organului fiscal central din raza de competenţă teritorială a instanţei hotărârea şi documentaţia aferentă, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. În termen de 5 zile de la primirea documentelor, organul fiscal central din raza de competenţă teritorială a instanţei transmite hotărârea şi documentaţia aferentă la organul fiscal central care, la rândul său, are un termen de 60 de zile pentru a emite decizia de impunere. În situaţia în care organele fiscale centrale competente nu stabilesc impozitul, în condiţiile prevăzute de lege, la expirarea termenului de 60 de zile, contribuabilii pot solicita calculul impozitului şi emiterea deciziei de impunere, prin completarea şi depunerea unei cereri şi a documentelor justificative.

Note:

  1. OUG nr. 104/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
  2. Cota de 80% se aplică pe suma ce reprezintă diferenţa pozitivă dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării şi cea de la data cumpărării, determinată potrivit valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilité prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici.
  3. Modelul şi conţinut deciziei de impunere se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept