Gruia Dufaut

TERENURI AGRICOLE : NOI CONDITII PENTRU ELIBERAREA TITLURILOR DE PROPRITATE

TERENURI AGRICOLE : NOI CONDITII PENTRU ELIBERAREA TITLURILOR DE PROPRITATE

Ultima actualizare: 25 mai 2023

Deținătorii sau moștenitorii terenurilor preluate abuziv de cooperativele agricole de producție, fără înscriere în respectivele unități, și care nu dețin titlu de proprietate emis conform legii, pot cere emiterea acestuia la primăria localităților în a cărei rază teritorială se află terenul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 419 din 16 mai 2023.

Condiții pentru emiterea titlului de proprietate

Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile deținute prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în următoarele condiții:

  1. dacă figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidențele fiscale;
  2. pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996;
  3. terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Cererea poate fi transmisă prin poștă, cu confirmare de primire sau depusă personal la sediul primăriei.

Reamintim că potrivit Legii nr. 18/1991 terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producție de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperative sau de către stat și fără niciun titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, în cazul în care acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

Din coroborarea articolelor din Legea nr. 18/1991 reieșea că aceste cereri de stabilire a dreptului de proprietate trebuiau depuse în termenul legal de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 18/19911 (termen deja expirat). Aceasta a fost și intrepretarea dată de ÎCCJ (complet DCD) prin decizia nr. 36/2020.

Cu toate acestea, prin Legea nr. 123/2023 legiuitorul a prevăzut în mod expres că termenul de 30 de zile nu se aplică deținătorilor sau moștenitorilor acestora, care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile deținute prin acte translative de proprietate.

Conform noilor dispoziții legale, aceștia pot solicita emiterea titlurilor de proprietate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2023, respectiv până în noiembrie 2023.


Nota

1. Art 11 alin 2^1 coroborat cu art 27 alin 2^1

Pe același subiect

Abonați-vă la newsletter-ul nostru

Va rugăm sa bifați caseta de mai jos pentru a vă abona

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a spori performanțele conținutului acestuia, precum și pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor, dar și pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu. Prin alegerea opțiunilor de mai jos, îți exprimi acordul explicit de stocare a cookies pe care le-ai selectat. Citeste Politica privind cookies Click aici.


Închide Accept